Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: World Wide English

Skapad 2016-08-30 10:56 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
...

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Förmågor

 • Begreppslig förmåga- Du för öva på ord och fraser för att kunna beskriva dig själv och andra samt olika platser i världen.
 • Kommunikativ förmåga- Du får redovisa ditt arbete muntligt för andra i samband med lektionerna.
 • Metakognitiv förmåga- Du kommer att pröva och ompröva din uttrycksförmåga.

Undervisning

Matriser

En
Engelska: World Wide English

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Engelska
Du kan göra några enkla förbättringar av din muntliga redovisning så att det blir tydligare och mer varierat.
Du kan göra enkla förbättringar av din muntliga redovisning så att det blir tydligare och mer varierat.
Du kan göra förbättringar av din muntliga redovisning så att det blir tydligare och mer varierat.
Engelska
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Engelska
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: