Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa åk 6

Skapad 2016-08-30 10:57 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
En beskrivning av hur vi kommer att arbeta med läsning inom ämnet svenska i åk 6.
Grundskola 6 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Så här kommer vi att arbeta; 

Eleverna får möta olika sorters skönlitterära texter för egen läsning och genom högläsning.  Eleverna sammanfattar lästa texter.

Eleverna tränar sig i att förstå det de läser, både det som står direkt i texten och det som står mellan raderna. 

Eleverna sökläser efter olika fakta i enklare faktatexter tex när vi arbetar med stormaktstiden eller när vi läser om världsreligionerna. Eleverna arbetar med tankekartor för att samla fakta utifrån den text de läst. 

Vi  diskuterar i grupp om händelser, betydelser och syften med och i olika texter.

Eleverna läser enskilt ca 20 minuter varje dag i klassrummet.  Eleverna besöker bibliotek för att låna böcker minst 1 gång i månaden.

Eleverna gör några recensioner av lästa böcker, samt redovisar boktips muntligt för gruppen. 

Arbeten som rör läsning och läsförståelse görs: enskilt, tillsammans med en kompis och i grupp. 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

läsa och förstå det du läser 

dra slutsatser

sammanställa fakta utifrån lästa texter

 

 

 

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6 Lgr 11

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförmåga
Du behöver öva mera på att läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar för att kunna läsa med flyt och du behöver stöttning av pedagog för att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du behöver stöd av pedagog för att du ska kunna göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Du behöver hjälp med att utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Dessutom kan du , utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Söka och sammanställa
Du behöver hjälp med att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Du kan med stöd av pedagog göra sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: