Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden vi ärvde

Skapad 2016-08-30 11:03 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Miljö & vad är min roll
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

Det gamla indianordspråket säger ”Vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn"! Hur vi lever i dag sätter spår i naturen. Det finns bara ett jordklot, Tellus. Hur vill du att dina framtida barn ska ha det när de lever på jorden? Hur kan vi människor arbeta för att det ska bli så?

Innehåll

Lgr 11

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Hur människan påverkar naturen på jordklotet.

Kopplingar till läroplan

 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • NO  E 9
  I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  E 9
  I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • SO  A 9
  Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Mål för arbetsområdet

Vi kommer att gå igenom:

 • förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor.
 • återvinning och hushållning med jordens resurser.
 • olika sätt att spara miljön och vad vi själva kan göra.

Så här skall vi arbeta

 

 • Vi har genomgångar.
 • Vi gör gruppövningar.
 • Vi läser texter tillsammans och diskuterar dessa.
 • Vi ser på film och har diskussioner kring dessa.
 • Vi gör arbetsblad.Så här skall arbetet bedömas

Bedömningen sker på lektionerna och du ska visa vad du lärt dig genom att vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner samt göra arbetsblad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: