Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och ryska revolutionen och mellankrigstiden

Skapad 2016-08-30 11:04 i Stavby skola Uppsala
Första världskriget, Ryska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Vad var det som hände? Varför startade detta stora krig? Hur kunde det bli ett världskrig?

Innehåll

Innehåll:
Genomgångar om:
1. Stormakterna i Europa före kriget - karta Ententen: Storbr, Fr, Ry Centralmakterna/Trippelalliansen: Ty, Öster-Ung, It,
2. Krigets orsaker
3.Kriget - Västfronten, Östfronten, Ubåtskrig
4. Krigsslutet - 11 nov 1918 eldupphör. 9 miljner hade stupat. 20 miljoner sårats.
Fredsfördraget i Versailles 1919, 1920 bildades NF – nationernas förbund
5. Krigets konsekvenser
6. Revolutionen i Ryssland
revolution, krig, inbördeskrig, Lenin, Stalin, kolshoser, gulag
7. Mellankrigstiden
börschkrasch, Hitler mot makten

Begrepp: världskriget

Ententen

NF

Senapsgas

Skotten i Sarajevo

Ingemansland

Svarta veckan

Västfronten

Östfronten

Centralmakterna/Trippelalliansen


Begrepp ryska revolutionen och mellankrigstiden:

livegen, bolsjeviker, Marx, Sovjetunionen, röda armén, femårsplan, gulag, kristallnatten, nationalsocialistiska partiet

Film: 1914-1918 första världskriget 20 minuter, Ryska revolutionen, Världens fakta – serie om tre avsnitt om första världskriget: Undergången skärselden syndafallet Artikel: http://www.expressen.se/nyheter/dokument/pa-sondag-slutar-det-forsta-varldskriget/

Bok: Blod och lera

Arbetssätt:
Högläsning, film, genomgångar, jobba med uppgifter och diskussion, analyserande, återberättande

Så visar du sina kunskaper:
Muntligt deltagande på lektioner, återberättandet, delaktighet i diskussioner, provKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Första världskriget och ryska revolutionen och mellankrigstiden

Kunskaper om första världskriget, ryska revolutionen och mellankrigstiden
(Kunskaper om förhållanden och skeenden)
Du vet när kriget var och några länder som var inblandade. Du känner till svarta veckan och kriget på väst- och östfronten i stora drag. Du vet hur kriget slutade och kan något om hur kartan ändrades. Du kan ge något exempel på hur det var. (=Grundläggande kunskaper)
Du vet när kriget var och flera länder som var inblandade. Du känner till svarta veckan och kriget på väst- och östfronten i stora drag och kan återberätta. Du vet hur kriget slutade och flera saker om hur kartan ändrades.Du kan ge några exempel på hur det var. (=Goda kunskaper)
Du vet när kriget var och många länder som var inblandade. Du känner till svarta veckan och kriget på väst- och östfronten och kan återberätta utförligt. Du vet hur kriget slutade och kan mycket om hur kartan ändrades. Du kan ge flera exempel på hur det var. (=Mycket goda kunskaper)
Orsaker till och konsekvenser händelserna
(Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar)
Du kan någon orsak till kriget och konsekvens av kriget och kan förklara den. . (=enkla resonemang)
Du kan några orsaker till kriget och konsekvenser av kriget och förklara dessa. (=Utvecklade resonemang)
Du kan flera orsaker till kriget och konsekvenser av kriget, kan förklara dessa och vet hur de olika orsakerna hänger ihop. (=Välutvecklader resonemang)
Källor till de historiska händelserna
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Du anger källor som passar och berättar varför de passar. (=Enkla resonemang)
Du anger källor som passar och berättar varför de passar med något källkritiskt argument. Ex äkthet, tid, värderingar, typ av källa, avsikt, förstahandskälla (=Utvecklade resonemang)
Du anger källor som passar och berättar varför de passar med något källkritiskt argument och visar hur källorna stärker varandra. (=Välutvecklade resonemang)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: