Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Min beskrivande text"

Skapad 2016-08-30 12:02 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Som introduktion till läsåret och för att kartlägga var eleverna befinner sig ska de få skriva en enkel beskrivande text om en familjemedlem (person eller djur) och öva på att göra en enklare presentation samt få möjlighet att tillsammans öva på att förstå innehållet i varandras beskrivande texter.
Grundsärskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Svenska Svenska som andraspråk

Välkomna kära elever!

Nu kommer ni att få lov att öva på beskrivande text och då får ni lov att välja någon familjemedlem, exempelvis din bror/ kusin/ mormor eller varför inte ditt husdjur.

Du berättar tex vad din mormor heter, bor, hur hon ser ut, vad hon gillar att göra, vilka egenskaper (vilket sätt hon har) och så vidare.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Vi kommer primärt att stärka elevens förmågan att formulera en en beskrivande text. På köpet får eleverna möjlighet att öva på att respondera och förbättra sin text.Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Vi inleder lärområdet med att tillsammans beskriva en av oss lärares utseende, vad den gillar att göra och vilka egenskaper läraren har. Vid redovisningen kommer dessa delar skapa en mall med frågor som eleverna kan använda som stöd när de själva ska börja skriva. Och genom att vi under lärområdets gång både ger och får  kamrat -och lärarrespons får eleverna chans att förbättra och stärka sin förmåga att beskriva samtidigt får vi lärare en bild av elevernas förkunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Innehåll

Följa och svara på stödfrågor

Använda beskrivande ord (adjektiv)

Sammanfatta en enkel beskrivande berättelse med stöd av frågorna

Respondera (ge och ta emot)

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Bedömning

Efter lärområdets avslut ska eleven utvecklat sin förmåga att

 • skriva texter för olika syften och mottagare
 • utveckla och fördjupa sin ord-och begreppsförståelse
 • förstå hur det svenska språket är uppbyggt

Bedömning sker främst som formativ bedömning genom hela lärområdets gång.

Vi ser hur de hanterar och använder stödfrågorna när de skriver den slutliga texten och där bedöms förmågan att beskriva.

För att eleverna kontinuerligt ska kunna förbättra sin text skrivs arbetet i googledrive där vi lärare kontinuerligt ger feedback på elevernas förmåga att beskriva det de valt att beskriva. De ges också möjlighet att ge och ta emot kamratrespons som möjlighet till textförbättring

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Konkretisering av mål

Vi exemplifierar och modellerar vad som är typiskt för en beskrivande text.

Språkliga strategier för texten ska se ut samt att vi tillsammans med eleverna arbetar ram frågor som kan användas som stöd för att visa på vad som kännetecknar en beskrivande text.

Arbetssätt

Vi kommer framför allt lägga grunden för ett tillåtande klimat i klassrummet där alla uppmuntras till att komma till tals utifrån ett empatiskt och lågaffektivt bemötande, i en kultur som ger plats för och tillvaratar olikheter. Vi har nära och täta återkopplingar.

 • Lärområdet startar med att eleverna i tre grupper ska beskriva mig. En grupp beskriver mitt uteseende.Grupp två beskriver vad jag gillar att göra och grupp tre beskriver hur jag är som person.
 • När de redovisat sina svar presenterar jag lärområdet och eleverna få sätt rubriken på det. Resultatet blev "Min beskrivande text".
 • Jag läser en text där eleverna får gissa vem jag försöker beskriva (Ronaldo )och med stöd av min personbeskrivning av de ovanstående tre delarna gör vi en text.
 • Tillsammas samlar vi ihop en mängd beskrivande ord som eleverna kan använda som ordbank vid sitt eget arbete.
 • Jag visar en text där jag förstärker de beskrivande orden med bilder för att synliggör än mer.
 • Modellerar tillsamman med stödmallen med frågor och använder ord från ordbanken sedan sammanställer vi en enkel berättelse utifrån stödmallens svar
 • Eleverna fyller i en egen stödmall med den familjemedlem de valt att beskriva.
 • Vi tittar på Youtub-klpp där man utifrån adjektiv även förstärker beskrivande ord med gestaltningar.
 • Jag modellerar ytterligare en text där även gestaltningar finns med (ink bilder)
 • Eleverna gör sin text med stöd av sin mall.

Lärområdet kopplas både till En lärområde och SO/hi lärområde

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Dokumentation

Eleverna ges möjlighet att göra en självskattning utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i samband med uppstarten av lärområdet samt i när lärområdet avslutats.

Berörd lärare gör en mer summativ bedömning vid lärområdets slut och tillsammans med eleven en formativ bedömning. Därefter gör en summativ bedömning av hur valda metoder fungerat och hur vi kan utveckla vår pedagogik.

Dokumentation och bedömning sker i Unikum.

Matriser

Sv SvA Sva
"Min beskrivande text"

Rubrik 1

Nivå 1
Du använder enkla ordval i din beskrivande text. En text som kan förstås av en kamrat
Nivå 2
Du använder varierat ordval i din beskrivande text och en kamrat förstår din beskrivning.
Nivå 3
Du använder ett väl varierat ordval i din beskrivande text och en kamrat förstår din beskrivning på ett väl fungerande sätt och din text- bearbetning visar en progression
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: