Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - ett arbete om vårt avlånga land

Skapad 2016-08-30 13:00 i Nyhammars skola Ludvika
Temaarbete om Sverige utifrån Boken om Sverige
Grundskola 4 Historia Biologi Bild Geografi Svenska Samhällskunskap
Under höstterminen 2016 kommer vi att jobba med Sverige och se på landets läge och vilka grannländer vi har. Vi kommer att lära oss mycket om hur vårt land är indelat och vad som skiljer Sveriges olika delar åt. Vi kommer också se på Sveriges natur och djurliv, från det vilda till vilka som bor i våra hagar. Hur skiljer sig naturen i fjällvärlden mot livet vid kusten och vad finns där emellan?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig;

 • hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet
 • hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär
 • Sveriges landskap
 • namn på några orter, berg, hav och vatten
 • våra grannländers namn och läge
 • begreppen Norrland, Svealand och Götaland
 • våra väderstreck - norr, syd, väst och öst
 • vad lövskog, barrskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat och norrsken innebär

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom;

 • att aktivt delta på genomgångar
 • att delta i diskussioner
 • att arbeta i grupp och redovisa uppgifter
 • att läsa i boken "Boken om Sverige"
 • att se på filmer

 

Vad som kommer att bedömas:

Det som bedöms är din förmåga;

 • att vara engagerad på lektionerna
 • att ställa relevanta frågor
 • att delta i grupparbeten
 • att uttrycka sig muntligt
 • att förstå begreppen inom området

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom;

 • att redovisa i grupp
 • att aktivt delta i diskussioner och på genomgångar
 • att använda områdets begrepp på ett relevant sätt
 • att samarbeta med andra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Hi Sv Sh Bi Bl Ge
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: