Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 Right on

Skapad 2016-08-30 13:02 i Surteskolan Ale
Grundskola 5 Engelska

Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några av områdena handlar om fritidsintressen, musik, länder och högtider. Vi utgår från ett läromedel i engelska som heter Right on. Du kommer att få lära dig många nya ord och fraser som du har användning för när du ska kommunicera på engelska. Genom att arbeta med de olika temaområdena på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, tala och samtala på engelska! Målet är att du ska vilja och våga använda din engelska för att kommunicera med andra, och framför allt, att ha kul!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • hur man använder engelska språket i tal/samtal
 • hur man uttalar engelska  
 • hur man läser olika texter på engelska
 • hur man skriver enkla texter på engelska 
 • engelska ord och fraser inom olika välbekanta ämnesområden 
 • stavning på engelska 
 • enkel engelsk grammatik
 • hur man lever i några engelsktalande länder

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, ska vi på lektionerna använda engelska på många olika sätt. Du kommer att få läsa, skriva, lyssna till, men framförallt tala engelska.

Du kommer bl.a. att få:

 • Bygga upp ditt ordförråd genom att arbeta med olika temaområden utifrån boken Right on. Vi tränar på/repeterar och använder ord och fraser som vi jobbar med.
 • Lära dig mer om engelskans språkregler – grammatik – utifrån de temaområden vi jobbar med i boken Right on
 • Läsa texter från olika medier (böcker, sångtexter, internet)
 • Lyssna till, göra och följa instruktioner
 • Göra rollspel och dramatiseringar
 • Intervjua och samtala på engelska med dina klasskompisar, din familj och dina vänner
 • Arbeta med projects och göra muntliga och skriftliga presentationer utifrån ämnen vi jobbar med, både enskilt och i grupp
 • Lyssna till/sjunga engelska sånger
 • Översätta engelska sångtexter till svenska
 • Spela spel på engelska
 • Se engelska filmer och tv-program
 • Träna på engelska digitalt via olika hemsidor/program/appar

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa enkla texter på engelska och förstå innehållet
 • förstå enkel och tydligt talad engelska
 • skriva enkla texter inom bekanta ämnesområden där du tillämpar enkel stavning och enkla grammatiska regler.
 • formulera dig begripligt i dina muntliga och skriftliga framställningar/interaktioner
 • bearbeta och förbättra dina framställningar/interaktioner
 • delta i samtal med en eller flera kamrater där du använder dig av bekanta ord och fraser
 • använda dig av strategier för att kommunicera bättre muntligt och skriftligt
 • använda dig av strategier för att bättre förstå det du hör och läser

Matriser

En
ENGELSKA år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TALA
Kunna i enkel form muntligt berätta.
Kan tala så att den som lyssnar kan förstå. Jag använder mig av ett enkelt språk
Jag kan uttrycka mig på ett enkelt och tydligt sätt för det mesta. Jag vågar och vill använda ord och fraser som jag lärt mig. Jag prövar att prata även om det inte alltid blir rätt
Jag känner mig säker när jag talar engelska. Jag förstår och kan använda många olika ord och uttryck. Jag kan samtala om vardagliga saker och berätta om mig själv.
SKRIVA
Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något.
Jag kan skriva lätta ord och korta meningar på engelska.
Jag vågar och vill använda ord och fraser som jag lärt mig. Jag prövar att skriva även om det inte alltid blir rätt.
Jag känner mig säker när jag skriver engelska. Jag kan använda många olika uttryck. Jag kan skriva vardagliga saker och berätta om mig själv.
LÄSA
Kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar.
Jag förstår när jag läser en lättläst engelsk text.
Jag förstår det mesta i texter som handlar om vardagen och sådant jag känner till.
Jag förstår olika typer av texter (faktatexter, tidningsartiklar, låttexter) som handlar om kända områden.
LYSSNA
Kunna förstå det mest väsentliga i enklare instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal inom bekanta områden.
Jag förstår vad någon vill säga mig om den pratar långsamt.
Jag förstår det mesta om någon berättar något för mig som handlar om något som jag känner till, i lugnt tempo.
Jag förstår det mesta om någon berättar något för mig som handlar om sånt som jag känner till, i naturligt taltempo. Jag kan följa med och förstå när jag ser en engelsktalad film utan textremsa.
SAMTALA
Kunna delta i enkla samtal om vardagliga situationer om välbekanta ämnen
Jag kan samtala om sådant som jag känner till med hjälp av ord och fraser som jag lärt mig. Jag kan fråga enkla frågor och svara om någon frågar mig.
Jag kan samtala i olika kända situationer. Jag använder kända ord/fraser även i nya sammanghang. Jag kan ställa och besvara enkla frågot för att föra samtalet vidare.
Jag deltar i samtal om både välbekanta och nya ämnen. Jag vågar och vill samtala för att få och ge information, uttrycka mina tankar och lära mig nya saker. Jag ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: