Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 8: Chez Nous 3, chapitre 1A

Skapad 2016-08-30 13:18 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Planering och uppgifter för kapitel 1A i Chez Nous 3
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Cela fait plaisir de voyager et de pouvoir parler de differents moyens de transport. Le texte parle d'une famille qui vont aller à la capital de l'Angleterre, mais comment vont-ils y aller et quel est le prix de differents moyens de transport?

Innehåll

Mål

Du ska lära dig ord och uttryck som har med resande och med transportmedel att göra. Dessutom ska du befästa kunskaperna om de oregelbundna verben faire, prendre och aller i presens och passé composé(vi sparar dock "aller" i pc till senare eftersom det har ett annat hjälpverb än "avoir"). Dessutom kommer vi att träna extra på att ställa frågor på olika sätt. Du kommer också att muntligt kunna tala om hur du tar dig till olika platser och slutligen kommer du att använda alla ord och uttryck för att skriva en liten text på franska.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med kapitel 1a som tar upp olika transportmedel och hur man bäst reser till olika ställen.

 

Grammatiken tar upp de oregelbundna verben jag nämnt ovan samt olika sätt att ställa frågor.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med att lyssna på och läsa texter, ställa frågor och besvara dem, göra övningar, samtala och skriva samt med att utveckla ert kunnande om franska språkets uppbyggnad.

 

Bedömning

Redovisningar sker fortlöpande i form av läxförhör, hörövningar, dialoger. Dessutom ska du skriva en liten text som har med resande och transportmedel att göra. I Classroom har jag lagt ut kriterier för "Skriva"

I övrigt hänvisar jag till Kunskapskraven i Lgr 11

U    
 

Reflektion-utvärdering

Fanns det något i arbetsområdet som du tyckte var extra svårt och som du skulle vilja ha ytterligare förklaring på?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: