Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 3K

Skapad 2016-08-30 13:28 i Garnvindeskolan Ale
Vi kommer lära oss om teknik och naturkunskap genom att bl.a. undersöka, analysera, konstruera och göra enkla skisser på olika tekniska lösningar.
Grundskola 3 Teknik NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer bla att undersöka, analysera, konstruera. Tillsammans kommer vi att göra enkla skisser på tekniska lösningar och undersöka naturvetenskapliga fenomen så som tyngdkraft och friktion.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bl.a att:

 • göra en ritning/ skiss.
 • bygga torn och pröva olika konstruktioner .
 • se på olika klipp om teknik.
 • undersöka friktion och tyngdkraft.
 • besöka en lekplats där eleverna får utveckla sin förmåga att ställa en hypotes, se resultat och dra slutsatser.
 • diskutera vad teknik är.
 • berätta och förklara om tyngdkraft, friktion och jämvikt som upptäckt vid lekplatsen.
 • göra enkla undersökningar som utgår från lekplatsen.
 • skriva och rita bilder till din undersökning
 • berätta för klassen vad du upptäckt i din undersökning.
 • viktiga ord - (tyngdkraft, friktion, jämvikt. balans, tyngdpunkt.)
 • lära oss några vanliga ord och begrepp i teknik. Teknik = Vi använder teknik för att lösa många problem och behov i vår vardag. Mängder av både gamla och nya fiffiga uppfinningar är teknik. Konstruktion = Något man har byggt eller satt ihop etc.

 

Bedömning sker på:

Aktivt deltagande i undervisningen, diskussioner, text och dokumentation.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: