Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 8 - Chapitre 1 et 2

Skapad 2016-08-30 13:35 i Brunnsåkersskolan Halmstad
1 Le Projet 2 Ousmane
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

En beskrivning av varje kapitels delmål och underlag för självutvärdering av dessa mål med koppling till kursplanen och bifogad bedömningsmatris. 

1 Le Projet
2 Ousmane

Innehåll

 

 

ARBETSBESKRIVNING FÖR DELMÅLEN I KAPITEL 1 och 2

Vi arbetar med delmålen i kapitel 1 och två fram till vecka 41. Du tränar färdigheterna att lyssna, tala, läsa och skriva kontinuerligt i varje kapitel. Du lär dig också mycket om fransktalande länder. 

Arbetet är formativt så till vida att du fortlöpande får feed-back och feed-forward. Du tränas i att reflektera över ditt egna lärande och vad nästa steg är.

Arbetsområdet avslutas med ett test på ord, uttryck och grammatik. Resultatet bedöms med matris och/eller kommentar.

I Lärloggen reflekterar du över ditt lärande genom att svara på vad du kan under "Je sais!"  som sedan kopplas till din planering.

 

 1 Le projet

I kapitel 1 skall du lära dig

 • Demonstrativa pronomem
 • Passé composé av ER-verb
 • Tidsuttryck, datum och årtal
 • Repetera verben être, avoir, aller, vouloir, pouvoir, faire
 • Repetera futurum med aller
 • Repetera possessiva pronomen, genitiv
 • Repetera prepositioner vid länder
 • Textens glosor

 

2 Ousmane 

 

I kapitel 2 skall du lära dig

 • Imperativ av Er-verb
 • Presens av de oregelbundna verben venir och dire
 • Väderstreck
 • Vilda djur
 • Repetera futurm med aller
 • Repetera adjektivets böjning och placering
 • Textens glosor

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: