👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsutställning Fågelholk

Skapad 2016-08-30 13:40 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Formge och tillverka din egen fågelholk. Temat är världsutställning, din holk ska representera dig, dina intressen eller din kultur. Öva dig på att tolka slöjdföremåls uttryck och att värdera din egen och andras arbetsinsatser.
Grundskola F – 9 Slöjd
Formge och tillverka din egen fågelholk. Temat är världsutställning, din holk ska representera dig, dina intressen eller din kultur.

Innehåll

Vi ser på filmen om världsutställningar.

Eleven får formge och framställ sin egen fågelholk utifrån temat "Världsutställning". Holken ska ha minst en identitetsmarkör som eleven motiverar i sin loggbok.

Eleven framställer holken och visar prov på att självständigt formulera handlingsalternativ som leder framåt. Eleven väljer material och färgsättning.

Eleven dokumenterar sin arbetsprocess i loggboken.

När samtliga holkar är färdigställda gör vi en kamratbedömning enligt "two stars and a wish". Eleverna ska även tolka uttrycket i kamratens holk.

 

Uppgifter

 • Film världsutställning

 • Two stars and a wish

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6