Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet Alien - de tre första kapitlen

Skapad 2016-08-30 13:56 i Nyhammars skola Ludvika
Arbete med de tre första kapitlen i boken "Språkskrinet Alien"
Grundskola 4 Svenska
"Att läsa mellan raderna" vad betyder det? Punkt, fråge- och utropstecken, när och hur ska vi använda dem? Hur blir min berättelse spännande och intressant? Det och mycket annat kommer vi att arbeta med fram till höstlovet 2016.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

 • att läsa olika texter och visa att du förstått det du läst
 • att använda skiljetecken (punkt, fråge- och utropstecken) på rätt sätt
 • att skriva dialoger med talstreck
 • att skriva en text med hjälp av en tankekarta
 • att skriva texter med hela meningar
 • att skriva olika slags texter såsom berättande och dikter

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom;

 • att arbeta med texter och läsförståelse
 • att lyssna på din lärares genomgångar
 • att arbeta efter givna instruktioner
 • att arbeta med språklära (skiljetecken, talstreck, egennamn)
 • att skriva olika typer av texter

 

Vad som kommer att bedömas:

Det som bedöms är din förmåga;

 • att arbeta efter given instruktion
 • att skriva texter och meningar med rätt skiljetecken
 • att skriva en dialog med talstreck
 • att skriva berättelser och dikter

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom;

 • att göra uppgifterna i din arbetsbok
 • att skriva olika typer av texter
 • att aktivt delta i diskussioner och genomgångar
 • att läsa texter och förstå (återberätta) det du läst

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: