Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vattholma idrott åk1

Skapad 2016-08-30 14:12 i Vattholmaskolan Uppsala
Planering för ht 16
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att Du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiv, vistas i naturen och få möta olika slags aktiviteter. Du kommer i leken träna grovmotoriska grundformer, öva dig i att följa instruktioner och regler. Utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:
- röra dig allsidigt i olika fysiska samanhang.
- samarbeta och visa respekt för andra.
- få en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.
- orientera dig i närmiljön.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vad 

 • Förmåga att utföra grovmotoriska grundformer. Kasta, fånga, hoppa. springa, stödja, balansera, krypa, åla, hänga, klättra och rulla.
 • Din förmåga att samarbeta och visa respekt för andra.
 • Din förmåga att delta och utföra dans och rörelselekar.
 • Hur utvecklas din kroppsuppfattning och tilltro till din fysiska förmåga.
 • Din orienteringsförmåga.

Hur:

Din förmåga kommer att bedömas genom observationer. Det är läraren men även du själv som utvärderar din förmåga och insats.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Undervisning och arbetsformer

Vi leker olika lekar och gör olika övningar både utomhus och inomhus. Vi rör oss till musik. Vi gör hinderbanor och använder olika redskap för att träna förmågorna. Orientering sker på skolgård. Tillsammans utvärderar vi lektionen, vår insats och vad vi lärt oss. Vi har för det mesta avslappning i slutet av lektionen innan var och en byter om och duschar.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: