Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat, måltider och hälsa År 8 ht-16

Skapad 2016-08-30 14:38 i Västerås Stad
Vi jobbar med tallriksmodellen, måltiderna och näringsämnena
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Matvanor grundläggs tidigt. Du som är ung funderar kanske inte så mycket över hälsan men det är just i ungdomen som man fattar många livsavgörande beslut t ex om sina matvanor. Att äta bra mat som ger alla de näringsämnen kroppen behöver och att välja en sund livsstil är viktigt. Det är speciellt viktigt för dig som växer. Det behövs kunskap för att förstå vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska träna sitt tankesätt kring planering och genomförande av matlagning utifrån olika perspektiv som rör hälsa, ekonomi och miljö. Eleven ska också kunna reflektera över sina val och kunna beskriva sin arbetsprocess.

Arbetsprocess

Lektionerna inleds med en teoretisk genomgång med fokus på tallriksmodellen och näringsämnen. Eleverna ska sen förstå receptet,planera och genomföra mat eller bakmomentet med god kunskap om redskap, metoder, hygien och rengöring. Eleverna ska praktiskt arrangera och duka för en trevlig gemenskap kring matbordet.

Eleverna ska värdera sina måltider utifrån sina individuella behov med hjälp av tallriksmodellen, både muntligt och skriftligt.

Skriftliga reflektioner kring arbetsprocessen, pris, kvalité,miljö, hälsa osv.

Bedömning

Jag tittar på hur du planerar, lägger upp och utför ditt praktiska arbete i köket och hur ni samarbetar fram till resultatet.

Jag bedömer din reflektion som du lämnar in till mig. I denna ska du kunna reflektera kring din arbetsprocess,ditt resultat och de val du gör under lektionen utifrån hälsa, miljö och ekonomi. Du ska även reflektera hur måltider kan sättas samman för att passa individuella behov.

 

 Här hittar du mina hjälpfrågor till din reflektion!

 

Vi har ett prov på området v 46 på sidorna 4-31

Det praktiska arbetet fortsätter terminen ut.

Instuderingsfrågorna vägleder dig till vad som är viktigast på dessa sidor.

Här hittar du instuderingsfrågorna

Uppgifter

 • Reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap

E
C
A
ej godtagbara kunskaper
,
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
ej godtagbara kunskaper
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
ej godtagbara kunskaper
,
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
ej godtagbara kunskaper
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
ej godtagbara kunskaper
.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: