Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse 8F

Skapad 2016-08-30 14:45 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Vi ska jobba med olika texttyper och du ska träna på att utveckla din läsförståelse.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

 

Att förstå innehållet i en läst text är grundläggande för att du ska uppnå målen i ämnet svenska. Du kommer under detta arbetsområde -utveckla din läsförståelse -utveckla din förmåga att läsa mellan raderna. -utveckla din förmåga att dra slutsatser -analysera och diskutera innehållet i en text

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas i enlighet med bedömningsmatrisen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa olika texter. 

Du kommer att jobba med texter på olika sätt; både enskilt och i grupp.

Du kommer att jobba med frågor som kommer att testa din läsförståelseförmåga.

Under veckorna 3-6 läser vi skönlitteraur av författaren Eva Jacobsson Lund som vi får möjlighet att träffa 23/1 i biblioteket. Vi förbereder mötet med henne genom att läsa texter som hon har författat samt skriver ner frågor som vi vill ställa till henne.

 •  

Uppgifter

 • Frågor till novellen "Shuno"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse åk 8

Komplettering
E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Förståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Sammanfattningar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: