Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, åk 4-5 ht-16 - Växter och djur !

Skapad 2016-08-30 14:53 i Fjällbacka Skola Tanum
Undervisning i ämnet bioloigi utifrån Lgr11.
Grundskola 4 – 5 Biologi

Är en ärta levande ? Varför / varför inte ?
Vad behövs för något ska leva ?
Hur påverkas växter och djur av människan ? Negativt / positivt ?

 

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse ör att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • samtala och resonera kring förutsättningar för liv
 • redogöra kring sortering av olika arter (växter och djur)
 • redogöra för människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling
 • utföra enkla fältstudier, undersökningar
 • dokumentera dessa undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter
 • förklara/ berätta om dessa begrepp:
  art, sortering, cell , atom, organism, rot, stjälk,stam, frukt, frö, blomma, blad, livscykel, fotosyntes, bakterie, ekosystem
 • berätta något om Carl von Linne , Mary Anning

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • utföra fältstudier
 • skriva laborationsrapporter ( att förklara hur och vad du gjort)
 • dokumentara det vi lär oss  ( i bild, skrift mm)
 • tänka efter/fundera/reflektera,
 • delta i diskussioner och samtal kring ämnet 
 • redogöra för det du lär dig både muntligt, skriftligt och med bilder.

Matriser

Bi
Biologi, åk 4-5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Utföra fältstudier
Du kan genomföra undersökningar genom att följa en given planering. Du kan också formulera hypoteser som du sedan kan arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
Dokumentation
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bilder.
 • Bi  E 6
Faktakunskaper
Du har kunskaper om biologiska sammanhang och kan använda / förklara olika begrepp.
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Diskussioner
Du kan samtala och resonera kring frågor som rör ämnet och även till viss del föra samtalet framåt.
 • Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: