Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Åk 2 - Del 1

Skapad 2016-08-30 14:54 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Taluppfattning, tals användning och algebra

Olika begrepp som vi kommer att arbeta med:

 

Matriser

Ma
Matematik åk 2 - Del 1

Taluppfattning

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Kunna antalen och talen upp till 10
Kunna antalen och talen upp till 20
Kunna räkna alla tal i ordningen från 0 till 100
Kunna räkna 10 i taget upp till 100
Kunna jämföra och storleksordna tal upp till 10
Veta hur talen mellan 10 och 20 är uppbyggda
Veta hur talen upp till 100 är uppbyggda
Kunna läsa av och sätta ut talen 0 till 20 på en tallinje
Kunna läsa av och sätta ut tal upp till 100 på tallinjer markerade på olika sätt
Veta vilket bråk en bild visar
Veta hur stor del av alla som ett visst antal är
Kunna jämföra och storleksordna bråk

Talanvändning & Algebra

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Förstå vad plus är och hur det används
Förstå vad minus är och hur det används
Kunna skilja på plus och minus
Kunna lägga ihop olika antal upp till summan 10
Kunna lägga ihop olika antal upp till summan 20
Kunna lägga ihop hela tiotal upp till 100
Kunna lägga ihop olika antal upp till summan 100
Kunna räkna minus från talen upp till 10
Kunna räkna minus från talen upp till 20
Kunna räkna minus med hela tiotal upp till 100
Kunna räkna minus med olika antal upp till 100
Kunna lägga ihop tal upp till summan 10 i huvudet
Kunna räkna minus från talen upp till 10 i huvudet
Kunna räkna plus och minus mellan 10 och 20 i huvudet
Kunna skilja på och använda plus och minus i textuppgifter
Kunna använda plus och minus 10-20 i textuppgifter
Kunna läsa textuppgifter med addition och subtraktion av ental 0-100
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: