Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3, läsa.

Skapad 2016-08-30 15:10 i Öjersjö Storegård Partille
Vi tränar att läsa olika sorters texter med flyt och förståelse.
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Konkretiserande innehåll

Så här kommer vi arbeta

 • Vi arbetar med läsfixarna (spågumman, detektiven, cowboyen, reportern och konstnären) för att förstå olika typer av texter samt diskutera dem. 
 • Vi arbetar med läsförståelse, både i grupp och enskilt. 
 • Varje dag har vi högläsning och tyst läsning. 
 • Vi läser tillsammans i mindre läsgrupper och samtalar om det vi har läst.
 • Vi läser texter ur enklare dagstidningar (8 sidor, kamratposten) och diskuterar innehållet.  

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom deltagande och arbete på lektionerna samt inlämning av läxor visar du att du når målen för området.

 

Matriser

Sv
Bedömning.

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan läsa skönlitterära texter och faktatexter med flyt och förståelse.
Mål
Du kan läsa mellan raderna i en enkel text.
Mål
Du kan läsa och följa en instruktion i flera steg.
Mål
Du kan berätta om dina tankar och känslor efter att ha läst eller hört en text.
Mål
Du kan läsa och förstå en text i en enkel dagstidning.
Mål
Du använder dig av olika lässtrategier för att förstå en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: