Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3, skriva.

Skapad 2016-08-30 15:46 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra."

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.

Konkretiserande innehåll

Så här kommer vi arbeta

 • Varje vecka skriver vi tankar och utvärderingar i tankeboken.
 • Vi tränar på att skriva egna texter/berättelser för hand och på datorn med hjälp av skrivschema/tankekarta.
 • Vi träna på att forma bokstäverna och handstilen i finskrivningsboken.
 • Vi tränar på att stava vanligt förekommande ord (diktamen, veckans ord).
 • Vi tränar på att skriva texter till bilder.
 • Vi tränar på att skriva texter med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 
 • Vi skriver faktatexter. 
 • Vi skriver dikter.

I vår arbetsbok "Språkskrinet" finns tydliga avsnitt där vi tränar skrivning och ordkunskap. Vi kommer även varje vecka ha fri skrivning och arbeta med individanpassat material i vår "Språklära".

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom deltagande och arbete på lektionerna samt inlämning av läxor visar du att du når målen för området.

Matriser

Sv
Bedömning.

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du skriver med läslig handstil så att du själv och andra kan läsa det du har skrivit.
Mål
Du skriver enkla meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken.
Mål
Du kan stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Mål
Du kan skriva berättelser utifrån en tankekarta/skrivschema för hand eller på datorn.
Mål
Du kan skriva berättelser med en tydlig inledning, handling och avslutning.
Mål
Du kan bearbeta dina texter när du fått respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: