Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex Och Samlevnad

Skapad 2016-08-30 15:55 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Vad händer i kroppen vid puberteten? Hur blir ett barn till? Hur känns det när man är kär?
Grundskola 6 Biologi

Vad händer i flickans respektive pojkens kropp under puberteten? Hur ser könsorganen hos pojkar och flickor ut samt fungerar och hur blir egentligen ett barn till? Detta är ett brett område som handlar om mycket mer än sex. Ordet samlevnad betyder gemenskap, samvaro och samexistens – att leva tillsammans med andra. Under vårt liv lever i olika slags relationer med andra människor. Vi kommer att se några filmer som utgångspunkt för våra diskussioner. Vi kommer att prata om sexualitet, könsidentitet, kärlek, förhållanden och jämställdhet.

En viktig del i naturvetenskapen är att kunna ställa frågor utifrån vad man redan vet och kan. Eleverna kommer därför att få ställa frågor på sex och samlevnad som vi samlar in i en gemensam låda. Undervisningen kommer sedan att utgå ifrån elevernas frågor så att den hamnar på rätt nivå. Under arbetsområdet kommer jag även att poängtera det naturvetenskapliga arbetssättet där man börjar med att ställa en hypotes som man sedan prövar. Eleverna kommer att tränas i att beskriva sina undersökningar i text och bild. Vi kommer också att se några filmer som utgångspunkt för våra diskussioner.


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bi  4-6Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Bi  4-6Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

 

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • förstå vad som händer i kroppen vid puberteten
 • förstå hur ett barn blir till
 • känna till olika preventivmedel, hur de fungerar och fördelar/nackdelar med dem.
 • ha kunskap om hur könsorganen ser ut och fungerar
 • ha kunskap om olika könssjukdomar
 • känna till olika sexuella läggningar

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att:

 • läsa texter/webbsidor.
 • se på filmer, programserien Pirr! från UR.
 • ta reda på fakta och svara på instuderingsfrågor som är kopplade till sajten frågachans.nu.
 • diskutera i par och tillsammans i stor grupp.
 • ta ställning i olika värderingsövningar och prata i tjej- och killgrupper. 
 • Mensvecka med laboration om mensskydd. 

Arbetssätt

Du kommer att jobba:

 • i par och i mindre grupp
 • enskilt
 • med att ta del av genomgångar i stor grupp

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • det enskilda arbetet 
 • din arbetsinsats i par och mindre grupp
 • hur aktivt du deltar i diskussioner och bidrar med dina tankar och åsikter
 • gör skriftliga läxor
 • prov på könsorganen och puberteten

 

Arbetstid

Vi kommer att arbeta med sex och samlevnad från v. 35-39

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för sex och samlevnad

Når ännu ej godtagbar nivå
E
.
C
A
KOMMUNIKATION Hur du beter dig vid diskussioner, 4hörn övningar.
Du kan ganska bra lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor, men deltar inte aktivt själv.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, pubertet och känslor så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION. Hur du söker information och hur du kan använda den.
Du kan med hjälp söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du behöver hjälp med att använda dig av informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
BEGREPPSFÖRMÅGA. Dina kunskaper om pubertet, könsorgandelar och deras funktion m m.
Du har lite baskunskaper i biologi, dvs du förstår varför man kommer in i puberteten och kan namnge några könsorgandelar.
Du har baskunskaper i biologi, dvs du förstår varför man kommer in i puberteten och kan namnge och placera några könsorgandelar. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi, dvs du förstår och kan förklara varför man kommer in i puberteten och kan namnge och placera de flesta könsorgandelar. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi, dvs du förstår och kan förklara varför man kommer in i puberteten och kan namnge och placera alla könsorgandelar. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
ANALYSFÖRMÅGAN. Hur du diskuterar utifrån den kunskap och information du får.
Du kan jämföra skillnader mellan könen.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar och skillnader mellan könen på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar och skillnader mellan könen på ett bra sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar och skillnader mellan könen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: