Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & metall fyran vårterminen 2017

Skapad 2016-08-30 16:10 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Eleverna arbetar i textilslöjd och träslöjd ämnesövergripande med kasperdockor.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Kasperdockor vårterminen 2017

Innehåll

Fyrorna inleder terminen med uppgiften “kasperdocka”.
Huvudet gjordes i trä och metallslöjden och kläderna tillverkades i syslöjden.
Eleverna designade först figurerna på papper och överförde sedan mallarna till bitar av lindträ för vidare bearbetning.
Syftet med uppgiften var att öva:
- Skapande av skiss och mall och överföring till materialet.
- Utsågning och grovbearbetning med stämjärn.
- Raspning, filning och slipning med grovt, medelgrovt och fint sandpapper.
- Spackling och målning.
- I många fall skapande av delar i läder, metall och andra material.

 

CTRL klicka för att följa länkarna.

Kasperdockor 4A
https://start.unikum.net/unikum/blogcontent/view/getFile?attId=2987636586&__pid=823897446&blogId=2987603711


Kasperdockor 4B
https://start.unikum.net/unikum/blogcontent/view/getFile?attId=2987636767&__pid=823897446&blogId=2987603711

 

Uppgifter, alla årskurser..
https://start.unikum.net/unikum/blogcontent/view/getFile?attId=2987606604&__pid=823897446&blogId=2987603711

Uppgifter

 • slöjduppgifter alla klasser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
åk 6

Skiss

Nivå 1
Eleven kan på ett enkelt sätt utifrån en förlaga göra en skiss.
Nivå 2
Eleven kan göra en skiss utifrån egna ideer.
Nivå 3
Eleven kan på ett för sin ålder avancerat sätt göra en skiss baserat på egna ideer.
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: