Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten och Vintern

Skapad 2016-08-30 16:16 i Fajansskolan Falkenberg
Du kommer att få lära dig om skogens djur, träd och växter. Vi kommer också att lära oss om vad som sker i naturen under höst och vinter.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Du kommer att få lära dig om skogens djur, träd och växter. Vi kommer också att lära oss om vad som sker i naturen under höst och vinter.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna beskriva och namnge några träd, svampar och djur för en pedagog eller kamrat. Du ska också känna till vad som sker på hösten och vintern i naturen och berätta detta i tal, skrift eller bild.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att  utveckla din kunskap om naturen. Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp med att jämföra olika träd, svampar och djur, se likheter och skillnader.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att samtala,läsa, titta på filmer, gå ut i naturen, dokumentera i skrift och bild.  

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: