Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minecraft Landvetter Södra Förskoleklass A

Skapad 2016-08-30 16:27 i Landvetterskolan Härryda
Pedagogisk planering om Minecraft i undervisningen. Samarbete med Härryda kommun inför byggnationen av området Landvetter södra.
Grundskola F – 3 Matematik Samhällskunskap Fysik Kemi SO (år 1-3) Biologi Svenska Geografi Historia Svenska som andraspråk Teknik Bild NO (år 1-3) Religionskunskap

Du ska använda Minecraft för att utveckla förmågor inom olika ämnen. Tillsammans med Härryda kommun kommer en tävling att utlysas där elever kan ge förslag på hur den nya samhället Landvetter södra kan se ut. Arbetet kommer att pågå under hösten 2016 och varje klass skickar in ett förslag. 

Innehåll

Syftet med projektet

Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur ett samhälle planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem.

Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för det framtida samhället syftar projektet till att hitta nya former för ungas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället.
Genom att använda Minecraft, ett spel som många barn och ungdomar spelar på sin fritid tar man tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper för att skapa en lustfylld och motiverande undervisning.

 

Bygga ett samhälle, Landvetter södra, i spelet Minecraft

Pröva nya former för inflytande och delaktighet.

Pröva och utveckla nya former för undervisning.

Använda kunskaper i No för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

 

 

Undervisning

.  Ha roligt

. Vi lär om kuber

. Träna på att läsa

.  Bygga kuber 

. Geometri

. Olika former

 

 

Förmågor

Förmågorna eleverna utvecklar är desamma oavsett årskurs.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: