Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Rymden

Skapad 2016-08-30 16:29 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi ska ge oss ut på en resa i rymden. Vad finns det där? Planeter, svarta hål, galaxer och säkert mycket mer. Det ska vi tillsammans ta reda på mer om.
Grundskola 3 Svenska Musik NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Matematik
...

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du: 

 • är aktiv, både när du arbetar enskilt och i grupp samt vid samtal och diskussioner
 • kan berätta om hur universum skapades
 • förklara hur solen och månen påverkar oss på jorden
 • kan söka och analysera enkel fakta
 • muntligt och skriftligt redovisar något som du valt att fördjupa dig i
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: