Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - berättelse

Skapad 2016-08-30 16:36 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Vi arbetar med att skriva berättelser, hur man förbereder och planerar, miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar m.m.
Grundskola 7 Svenska

Vi arbetar med att skriva berättelser, hur man förbereder och planerar, miljö- och personbeskrivningar, gestaltningar m.m.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss hur man skriver spännande och intressanta berättelser, och träna på hur man renskriver en text i datorn. Vi ska lära oss om miljö- och personbeskrivning, gestaltning m.m.

Vilka förmågor kommer att bedömas?

Följande förmågor kommer att bedömas; förmågan att använda rätt strategi vid skrivande av en berättande text samt för att bearbeta texten. Förmågan att renskriva en text med hjälp av dator. Förmågan att använda språkliga strukturer och skiljetecken på rätt sätt. Förmågan att använda ord som uttrycker kunskaper och åsikter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Hur ska vi lära oss detta?

Först arbetar vi utifrån boken "Svenska Direkt" med olika typer av genomgångar och övningar. Därefter arbetar vi självständigt med eget skrivande, vi går igenom och rättar texterna innan dessa renskrivs på dator.

Hur visar vi att vi lärt oss?

Vi visar att vi lärt oss genom att lämna in olika övningar från boken, samt en färdigskriven och renskriven text som vi arbetat igenom efter bästa förmåga, och genom att delta aktivt under genomgångar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: