Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 2

Skapad 2016-08-30 18:35 i Mörsils skola F-9 Åre
Vi lär oss att ensamma och tillsammans leka och idrotta. Vi lär oss också om sådant som är bra för vår hälsa.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Du kommer att få prova på olika idrotter, lekar, allemansrätten och utveckla din motorik. Du kommer att träna samarbete och rörelse.

Innehåll

Syfte med ämnet

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Eleven skall ha färdigheter och kunskaper om:

Undervisning

Använda kroppen och röra oss på olika sätt tex träna grundrörelser som krypa, åla, gå, springa, hoppa, klättra, genom lekar och genom att använda olika redskap.

För att träna samarbete skall vi ha samarbetsövningar, två och två men också i grupper. Leka tillsammans med andra, träna sig att samarbeta med andra, spela bollspel och andra ”lagsporter”. 

Vi kommer att ha rörelseaktiviteter: uppvärmningsövningar, samarbetslekar, bollspel, dans, redskap/banor och rörelse till musik.

Enkla regler för lekar och bollspel.

Vi orienterar i närmiljön och lär oss hur enkla kartor är uppbyggda.

Allemansrättens grunder

 

Detta ska bedömas

Elevens förmåga att:

 • byta om när det är idrott, duscha efteråt,
 • utföra olika rörelser med kontroll,
 • delta i olika aktiviteter och våga prova nya saker,
 • samarbeta med andra, visa hänsyn, följa reglerna och kunna hantera en förlust när vi leker eller spelar något,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Kopia av Idrott år 1-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: