Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 5 kapitel 1: Myter, sägner och legender

Skapad 2016-08-30 18:56 i Dingtuna skola Västerås Stad
Kapitel 1 i "Simsalabim 5", där vi jobbar med myter, sägner och legender. Vi jobbar även med grammatik - ordklasser och bokpresentationer/recensioner.
Grundskola 5 Svenska
Under cirka 10 veckor kommer vi att jobba med myter, sägner och legender. kapitel. Du kommer att få lyssna på olika sägner och myter från runt om i världen. Du kommer att få öva på att skriva en sammanfattning, ett referat, en recension. Du kommer även att öva på din läsförståelse och att kunna hitta bra och säker information på internet. Läxorna kommer att kopplas till det vi jobbar med varje vecka. Området kommer att avslutas med en muntlig redovisning där du berättar om en myt, du redovisar med hjälp av iPad och appen iMovie.

Innehåll

Kunskapskrav

Muntligt berättande

-Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om texter.

Lyssna
-Kunna samtala om sådant du känner till genom att framföra egna åsikter.


Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: sägner och myter.
-Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys.
-Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap.
-Kunna hitta information och förstå hur den kan användas.

Skriva
-Kunna använda regler för språkriktighet: Ordklasser.
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Referat
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Recension.
-Kunna skriva berättande texter med beskrivningar: Miljöbeskrivning.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Myter, sägner och legender

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du har ännu inte nått målen.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du har ännu inte nått målen.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Du visar grundläggande förståelse.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk ovh kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Du visar god läsförståelse.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk ovh kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Du visar mycket god läsförståelse.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du har ännu inte nått målen.
Du kan skriva en myt eller sägen med viss språklig variation genom att använda olika uttryck.
Du kan en myt eller sägen med förhållandevis god språklig variation genom att använda olika uttryck.
Du kan skriva en myt eller sägen med god språklig variation genom att använda olika uttryck.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du har ännu inte nått målen.
Du kan skriva en recension med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en recension med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en recension med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du har ännu inte nått målen.
Du kan skriva en berättande text med enkla miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en berättande text med utvecklade miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en berättande text med välutvecklade miljöbeskrivningar.
Språklig struktur
Urskilja språkliga strukturer ovh följa språkliga normer
Du har ännu inte nått målen.
Du använder grundläggande regler stavning och skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder du grundläggande regler för stavning och skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler stavning och skiljetecken med god säkerhet.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du har ännu inte nått målen.
Du kan förbereda och genomföra en enkel bokrecension med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad bokrecension med ett relativt väl fungerande innehåll och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad bokrecension med ett väl fungerande innehåll och med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: