Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys

Skapad 2016-08-30 19:46 i Tullbroskolan Falkenberg
Läsa, analysera och diskutera noveller
Grundskola 9 Svenska

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om texttypen novell genom att läsa, analysera och diskutera noveller.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll (lila) samt kunskapskraven (blå) nedan

Hur?

Lämna in en novellanalys, se Classroom för vidare information

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av vad som utmärker en novell

Läsning av några olika noveller samt analys och diskussion kring deras form och innehåll

Enskild novellanalys

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: