Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skolår 2

Skapad 2016-08-30 20:19 i Dalhemsskolan Helsingborg
Läsa Skriva Tala, lyssna och samtala
Grundskola 2 Svenska

Innehåll

MÅL - LÄSA

Jag läser för att lära och uppleva.

Det innebär att jag:

 • läser på egen hand och med förståelse texter som är lite längre
 • rättar mig själv vid läsning
 • visar förståelse för textens innehåll genom att samtala, ställa och besvara frågor om innehållet
 • avkodar texten på ett allt mer automatiskt sätt  (flyt)

MÅL - SKRIVA

Jag kan skriva berättelser med början, mitten (handling) och slut.

Det innebär att jag:

 • använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
 • skriver meningar med stor bokstav och punkt.
 • planerar mitt skrivande genom  t ex tankekartor
 • visar intresse för att förbättra min text

MÅL - TALA/LYSSNA/SAMTALA

Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.

Det innebär att jag:

 • ställer frågor och uttrycker åsikter
 • kan återge sagor och berättelser som lästs, hörts eller setts, så att andra förstår vad jag menar
 • kan förklara vardagliga händelser som inträffat under dagen
 • kan förklara ett innehåll/budskap så andra förstår
 • ex. något jag lärt mig eller hur jag löser ett matematiskt problem

Bedömning

Se matris nedan (Språket lyfter)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Språket lyfter

Påbörjat
På god väg
Kan
Tala och lyssna
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan återge sagor och berättelser som lästs, hörts eller setts, så att andra förstår vad du menar
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.

Sv

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: