Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smarties and school ht 2016

Skapad 2016-08-30 20:22 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Utifrån filmen Matilda, av Roald Dahl, samt ett par texter om olika "smartisar", kommer eleverna att få öva alla fyra färdigheterna.
Grundskola 7 Engelska

Have you ever felt different? Like when everyone seem to think in a totally other way than you? Have you been lucky enough to have a person close to you that have made You feel special? During this theme we will get to know some smarties that might have been considered strange, but accomplished extraordinary things.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning – så här visar du dina förmågor:

 • Du visar din förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, genom att använda ett så korrekt språk som möjligt i din jämförande text och din reflekterande text , samt i hur du formulerar dig och hur ditt flyt/uttal är i din muntliga presentation.
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Under dessa veckor kommer vi att öva på att förstå talad engelska och att öva in nya ord. Vi kommer lära oss om skolsystemet i England och jämföra med hur vi har det. Vi kommer att titta på film och utifrån den öva på att återberätta händelser muntligt samt förbereda och genomföra en kort muntlig presentation om en person som betytt mycket för världen. Vi kommer också jobba med verb i presens (enkelt och pågående).

 

V 36

Måndag: Läxförhör. Gör klart den muntliga schema-övningen. Gå igenom hur skolsystemen ser ut i England. Skriv en kort text om ett par saker som skiljer och förenar deras skola och vår. Skriv också om vad som kan vara positivt/negativt med dessa skillnader.

Tisdag: Verb i presens (enkelt/pågående). Inlämning av skoltexten.

V 37

Måndag och tisdag: Lägerskola.

V 38

Måndag: Börja titta på filmen Matilda. Återberätta en scen som du reagerade på för en kompis.

Tisdag: Titta klart på filmen. Börja skriv en reflekterande text om hur du tycker att en bra lärare skall vara. Ge både bra och dåliga exempel från filmen och/eller egen erfarenhet.

V 39

Måndag: Fortsätt med reflektionsuppgiften och lämna in den innan lektionens slut.

Tisdag: Gemensam läsning av en text om några smartisar som förändrade världen. Glosläxa tills på måndag.

v 40

Måndag: Välj kändis till den muntliga presentationen och samla fakta.

Tisdag: Förbered den muntliga presentationen.            

v 41

Måndag: Förbered den muntliga presentationen.

Tisdag: Provredovisa för en kompis och ge varandra respons.

v 42

Måndag: Den muntliga presentationen Ni kommer att redovisa i grupper om fyra eller fem. Dessa filmas för att jag skall kunna lyssna på er alla.

Bedömningsuppgifter

De uppgifter som kommer att bedömas under arbetsområdet är:

 1. Din jämförande text om skolsystemen. (150-300 ord)
 2. Din reflekterande text om hur en bra lärare skall vara. (200-400 ord)
 3. Din muntliga redovisning. (Du får själv välja en person som du tycker har betytt mycket för världen. Du skall berätta om vad de har gjort som gjort dem kända och lite grann om deras liv. Du skall även ta fram en bild på personen.)

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du utvärderar ditt arbete och funderar över vad du har lärt dig. Jag vill att du ger dig själv en "läxa" utifrån den feedback som jag ger dig i matrisen, med något du skall träna vidare på.

Uppgifter

 • Oral presentations

Matriser

En

Kunskapskrav
E
C
A
1b Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner individuellt, i grupp och i klass.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
7 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
10 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ /samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: