Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4 ht16

Skapad 2016-08-30 21:05 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Vi kommer att lära oss om vårt land Sverige, hur det ser ut och varför, var vi bor, vilka djur och växter vi har runt oss, och vad man kan göra i Sverige.
Grundskola 4 Biologi Geografi

Vi som bor här på jorden måste vara rädda om den. För att veta hur vi ska göra för att leva tillsammans, bevara natur och djurliv så måste vi lära oss geografi. Vi kommer att börja med att studera Sverige tillsammans.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 

 

 • Du ska kunna vilka olika landskapstyper vi har i Sverige, ge exempel på djur och växter som finns där, och veta vad som är speciellt med de olika landskapstyperna.
 • Du ska kunna använda ord som handlar om geografi och biologi t.ex. söder, skogsmark, odlad mark, vattendrag, ekosystem etc.
 • Du ska kunna använda en kartbok och ta reda på fakta med hjälp av den.
 • Du ska veta vad våra landskap heter, var de ligger, hur de ser ut, några viktiga städer, sjöar, floder m.m.
 • Du ska veta hur människan och naturen förändrar landskapet och vilka konsekvenser det får.
 • Du ska veta vilka naturresurser som finns i Sverige och vad de används till.
 • Du ska kunna några vanliga växter och djur i Sverige.

 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta tillsammans i helklass, i grupp och enskilt.
Du får  göra olika typer av undersökningar, och göra fördjupningar.
Vi ska titta på Geografens testamente och andra filmer. 
Vi kommer att göra jämförelser mellan olika delar av Sverige.
Vi ska arbeta med kartor både digitalt och med kartböcker.
Du kommer att lära dig mer om olika växter och djur som lever i Sverige. Du ska få söka information om växter och djur med hjälp av böcker, internet, film m.m.
Du ska läsa och ta ut viktiga fakta ur en text eller annan källa. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Prov på Sveriges namngeografi, naturtillgångar och om Sveriges djur och växter. 
 • Göra en egen karta med karttecken
 • Jämföra landskap med varandra genom att använda kartboken.
 • I ditt arbete ska du kunna använda ord och begrepp rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: