Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknisk system och Kommunikationsteknik

Skapad 2016-08-30 21:08 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Teknik
Människan föddes inte med tekniska kunskaper utan det är något hon med tiden skaffat sig. Man kan säga att teknik är konsten att lösa praktiska problem. Tekniken har fyra funktioner: att transformera, att transportera, att lagra och att kontrollera, styra o reglera.

Numera kan man åka lift i slalombacke utan att ta upp liftkortet ur fickan. Detta är en del i tekniska systemet. Vi kommer här att lära oss om tekniska systemet och hur delar och komponenter samverkar med varandra.

Människan är av naturen social och vill hela tiden kommunicera. Här kommer vi att lära oss om mänsklig kommunikation genom tiderna och hur vi kommunicerar idag.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Det är viktigt att du har kunskap om och förstår vad är ett teknisk system och hur vår kommunikationsteknik utvecklats genom tiderna och fram tills idag.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 

Beskrivning av arbetsområdet:

 • Våra arbetsformer är arbete i helklass 50 min varje vecka och 80 min halvklass varannan vecka. 


Detta arbetsområde behandlar teknisk system och specifikt kommunikationsteknikens utveckling.
Du ska kunna, förstå och reflektera över

 • hur samverkar delar och komponenter i ett teknisk system
 • varför förändras tekniken
 • vilka risker finns i tekniska system
 • hur man tog kontakt med varandra förr
 • hur och var skriftspråket utvecklades
 • hur och var boktryckarkonsten utvecklades
 • vanliga föremål som har med kommunikation att göra
 • datorns historia
 • hur man tar kontakt idag
 • fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik
 • följande ord och begrepp: signaleld, kilskrift, hieroglyf, papyrus, pergament, Gutenberg, elektromagnet, telegraf, Morse, fonograf, telefon,radio, tv, digital, transistor, ENIAC, kommunikationssatellit

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:


hur väl du förstår olika föremål inom kommunikationstekniken med avseende på funktion, utseende, användbarhet, historien bakom dem och deras påverkan på samhälle, människa och miljö.

 

hur väl du kan använda tekniska begrepp och uttrycksformer

hur väl du kan värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

hur väl du kan analysera drivkrafterna bakom teknikutvecklingen och hur tekniken ändrats över tid

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Detta arbetsområde pågår från 34.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
tekniska system och kommunikation

E
C
A
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: