Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - bygga stabilt, hållbart och funktionellt

Skapad 2016-08-30 21:47 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Teknik

Vi lär oss om vad som gör en konstruktion hållfast och stabil. Vi provar på att bygga själva.

Innehåll

 

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna ge exempel på någon hållfast och stabil konstruktion (tex fackverkskonstruktion).
Du ska kunna ge exempel på hållfasta material (tex betong och stål).
Du ska bygga en enkel bro av plaströr som ska hålla för belastning.
Du ska känna till några ord och begrepp som hör samman med tekniska lösningar, tex material, form, belastning, stabilitet, hållfasthet och konstruktion. 
Du ska aktivt delta i de byggen vi gör.

Så här kommer vi att arbeta:

Muntliga genomgångar
Filmer och texter

Testa hur formen på ett material påverkar hållbarheten.
Testa att bygga med olika materiel som t.ex plaströr och tejp.

Elevens ansvar och inflytande: du får själv planera och utföra olika "byggen" med enkla material. Du ansvarar för att vara aktiv på lektionerna.

Uppgifter

 • Fakta om bro

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknikmatris till bygga stabilt, hållbart och funktionellt

Känna igen och analysera tekniska saker

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållfasta och stabila konstruktioner
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används

Känna igen problem och behov, utföra konstruktionsarbeten, dokumentera, använda begrepp

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: