Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om vatten

Skapad 2016-08-31 07:55 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kemi under temat "Vatten"
Grundskola 4 – 6 Kemi

I tema Vatten ska du få lära dig om vattnets olika egenskaper och former samt vattnets kretslopp.

Innehåll

1. Inledning:

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

2. Övergripande mål:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

3. Kursplanemål:

Utifrån temat Vatten arbetar vi med följande centralt innehåll:

se nedan

4. Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • Rita och förklara vattnets kretslopp
 • Kunna diskutera/resonera hur vatten kan vara en begränsande tillgång på jorden och hur vi ska utnyttja denna resurs på ett hållbart sätt
 • Kunna använda begrepp som hör till för att förklara kunskaper kring vatten.
 • Kunna beskriva hur en vattenmolekyl är uppbyggd 

( grundvatten, saltvatten, sötvatten, vattnets kretslopp, fast, flytande, gas, kondensera, avdunstar, smälter, stelnar, ytspänning, ånga, smältpunkt, kokpunkt )

5. Bedömning:

Bedömning sker genom 

- delaktighet i samtal och resonemang 
- skriftliga uppgifter 

6. Undervisning:


Vi har genomgångar tittar på filmer löser själv i faktatexter med övningsfrågor. Lyssnar och ta del av kompisarnas kunskap och erfarenheter i  gemensamma diskussioner.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: