Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Black - Crime and punishment

Skapad 2016-08-31 08:16 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Wings black - Section 1 - Crime and punishment
Grundskola 9 Engelska
I arbetsområdet som sträcker sig mellan v. 33- (ca)40 kommer vi att läsa och diskutera olika texter inom temat brott och straff. Ni kommer att få skriva en argumenterande text med temat dödsstraff och även delta i olika diskussioner.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - Du visar att du förstår de texter vi läser och de hörövningar vi gör genom att delta aktivt i diskussioner och besvara frågor kring innehållet. Du skriver en kort sammanfattning 
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Din skriftliga förmåga bedöms i din argumenterande text Jag kommer även att bedöma din muntliga förmåga löpande under lektionstid i olika diskussioner.
 • Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd - detta visar du genom till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex debatten och i din text.

 

 

 


 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att läsa några olika texter i Wings och göra olika diskussionsuppgifter i anslutning till dessa. I arbetsromårdet ingår också två grammatikmoment: passiv form och modala hjälpverb. Ni får en läxa i veckan som under detta arbetsområde framför allt består i att lära in och använda er av ord inom temat Brott och straff.

Ni kommer att få skriva en argumenterande text med temat dödsstraff och vi tillsammans går igenom vad ni kan tänka på innan ni sätter igång att skriva. Ni skriver på lektionstid. Texten skall vara 1-3 sidor med teckenstorlek 12 och 1,5 radavstånd. Ni kommer därefter att få läsa varandras texter och ge respons innan ni lämnar in texten för bedömning.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov. Provet kommer att bestå av hörförståelse, läsförståelse, ord och grammatik.

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet får ni skriva en utvärdering av er arbetsinsats. Jag kommer att skriva en framåtsyftande kommentar.

Uppgifter

 • v. 38 True or False statements

 • Lektion v. 38 True or False statements

 • Famous prisons

 • Famous prisons

 • Argumentative text 9/12

 • Argumentative text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: