Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älgen - LPP trygghet och samhörighet, ht 2016 - vt2017

Skapad 2016-08-31 08:19 i Pysslingen Förskolor Solbacka Pysslingen
Varje avdelning skriver en LPP för sin verksamhet utifrån utvedcklingssamtal, intressen och talanger i gruppen. Den innehåller mål för arbetet, målbeskrivning, aktiviteter och utvärdering.
Förskola

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Avdelningens mål

Mål: Att alla barn ska känna samhörighet och trygghet i gruppen.

Målbeskrivning, hur ser vi att vi nått målet?

 • Vi ser att vi har nått målet när barnen leker och har roligt tillsammans samt att barnen känner till och använder materialet på avdelningen.
 • När barnen är självgående och känner till rutinerna samt är mindre vuxenberoende
 • När konflikterna är få och barnen oftast reder ut dem själva
 • När barnen vågar säga ”nej” till andra och sätter gränser för sig själv
 • När barnen visar respekt för varandra genom att ta ansvar för sig själva, varandra och miljön.

Aktiviteter/teman

Vi arbetar aktivt med att ge barnen tid till lek och vardagliga rutiner. Vi lägger fokus på att öva självständighet genom att uppmuntra och vägleda barnen i olika situationer, såsom toalettbesök, påklädning och måltider. Vi pedagoger är med och visar/vägleder barnen i rutiner, regler och materialanvändning. Vi arbetar i mindre grupper med olika teman exempelvis naturen, skapande, rörelse samt it (lärplatta). Vi observerar vad och var barnen leker och anpassar miljön genom att till exempel flytta material till nya platser i nya kombinationer.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Uppföljningar och utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: