Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN - år 8, ht-16: "SPORTS AND HOBBIES"

Skapad 2016-08-31 08:47 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska

"SPORTS AND HOBBIES" - LÄSA, SKRIVA, TALA

Innehåll

INLEDNING

Under den kommande perioden ska vi i engelskan främst arbeta med att läsa, tala och skriva. Temat för perioden är: "Sports and hobbies". Du kommer att få läsa några texter som är förknippade med olika sporter och arbeta med dessa texter på olika sätt. Du kommer också att få välja en sport eller en hobby att fördjupa dig i, skriva om denna och därefter förmedla din kunskap muntligt för en grupp (muntlig framställning). Under perioden kommer du också ha small talk med Linda eller Sanna om sport och hobbys och om någon text du läst.

ÖVERGRIPANDE MÅL

I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har jag för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

SYFTE/FÖRMÅGOR

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

METOD OCH INNEHÅLL

Genom att läsa några olika texter kring sporter, som du sedan ska samtala om på engelska (”small talk” med Linda eller Sanna), tränar du både läsförståelse och din förmåga att använda engelska i samtal. Genom att arbeta med ordförståelse utvecklar du ditt ordförråd med syftet att öka variationen i din egen kommunikation muntligt och skriftligt. Genom att ta reda på fakta om en sport eller en hobby, för att sedan berätta om denna muntligt och skriftligt, tränar du på att uttrycka dig i såväl tal som skrift på engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

PROCESS

Reading – week 38-41

Before you start on your writing assignment you’re going to read and work with some texts about sports: You find the texts at: http://www.manythings.org/voa/sports/

1. Read and listen to the texts (see list below) and be prepared to do some “small talking” with Linda or Sanna about them during week 42-43.

2. Write down and learn difficult words from the texts – Atleast 15 words from each text. Be prepared to show Linda or Sanna your words during your “small talk” and remember to publish everything on Showbie.

 

week 38 - A. “Rock Climbing” + intensive reading ->at least 15 words (translate + explain in eng)

week 39 - B. “More Physical Education, but Also More Injuries in Class” + intensive Reading ->at least 15 words (translate + explain in eng)

week 40 - C.  Choose one texts more + intensive Reading ->at least 15 words (translate +explain in eng)...            We suggest: "Cheerleaders and injuries"

 

Writing assignment and "Smalltalk"– week 41-42

You are going to choose a sport or hobby to present orally in front of your group.

The sport or hobby you choose should not be something you practice/do yourself, but something that you’re interested in and want to find out more about.

Create a mind-map before you start writing. Make sure to include the following in your presentation:

* Why you have chosen this particular sport/hobby?
* How and where the sport/hobby is practiced? (rules, arenas, equipment you need etc.) – Pictures are helpful to use here.
* Famous teams/players or people practicing the sport/hobby and some short facts about them.
* The history of the sport/hobby and how it has developed until now.
* The sport’s/hobby's role in Sweden compared to the rest of the world.
* Your own suggestions…

Hand in your mind-map and a summary of your work of maximum one page. We want your work no later than the 21st of October.

 

Prepare Oral Presentation week 43:

Create a keynote presentation with pictures and write down key-words on speech cards for your presentation. Practice a lot in front of a friend or someone in your family and take every good piece of advice you get. SEE “TALAMALLEN”! Use your own words and practice your pronunciation. Also practice difficult words and numbers.

The oral presentation should include the following:

* A beginning: “I have chosen to talk about… because…”

* The different items presented in the assignment above (why you have chosen this sport/hobby? How and where the sport is practiced? etc.)

* An ending: “To sum up… “Finally I would like to…” – questions or a quiz for your audience.

Try to speak as clearly as you can and have good eye contact with your audience. Be prepared to do your presentation in week 45. We will start the presentations on Wednesday the 9th of November.

 

Matriser

En
REFLEKTION/SJÄLVSKATTNING

På god väg mot kunskavskrav E
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
reception
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Du behöver träna mer för att förstå huvudinnehåll och tydliga detaljer i det du läser.
Du kan förstå att det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texterna om sporter. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i ”small-talk”.
Du kan förstå att det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texterna om sporter. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i ”small-talk”.
Du kan förstå att såväl helhet som detaljer i texterna om sporter. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i ”small-talk”.
produktion
formulera sig och kommunicera i skrift SKRIVA
Du behöver träna mer på att komma förbi hinder i språket och använda den engelska du kan för att göra dig förstådd skrift.
I texten du skrivit på ämnet ”sport” kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I texten du skrivit på ämnet ”sport” kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I texten du skrivit på ämnet ”sport” kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
produktion
formulera sig och kommunicera i tal TALA
Du behöver träna mer på att komma förbi hinder i språket och använda den engelska du kan för att göra dig förstådd i tal.
I ”small talk” och din muntliga presentation på ämnet ”sport” kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I ”small talk” och din muntliga presentation på ämnet ”sport” kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I ”small talk” och din muntliga presentation på ämnet ”sport” kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: