Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fladdermusräddaren

Skapad 2016-08-31 09:11 i Skinnefjällsskolan Härryda
Grundskola F – 9 Musik Bild NO (år 1-3) Svenska
Fladdermusräddaren är skriven av Bo R. Holmberg. Genom ämnesöverskridande undervisning kan du använda den i fler ämnen. I denna LPP kan du se hur du kan använda dig av en bok/text för att arbeta med flera ämnen samt arbetssätt. Arbetar du med En läsande klass använder du dig av läsfixarna under arbetets gång.

Innehåll

Slå in boken i omslagspapper så att framsidan inte syns. Berätta inte vad boken heter.

 • Läs texten för eleverna och låt dem bara lyssna. 
 • Dela ut papper och låt eleverna måla bilder de ser i sina huvuden (konstnären)
 • Låt eleverna prata om vad boken handlar om och vad som kan vara en passande titel till boken. Låt alla skriva varsin titel. (spågumman)
 • Läs texten igen, stanna upp vid svåra ord/be eleverna räcka upp handen när de inte förstår ett ord, skriv upp orden på tavlan, slå upp svåra ord och prata om uttryck (detektiven)
 • Skriv en kort sammanfattning/baksidestext om boken (cowboyen)
 • Öva på att ställa frågor på texten; på raderna, mellan raderna, bortom raderna (reportern)
 • Titta på film och läs fakta om fladdermusen
 • Skriv en faktatext om fladdermusen
 • Sjung sånger som passar till bokens tema

 

Förslag på uttryckssätt: skriva, rita, samtala, lyssna, titta, sjunga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: