Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering & allemansrätten åk 5 ht 2016

Skapad 2016-08-31 09:13 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Ordet "orientering" härstammar från det latinska ordet "oriens". Tidigare uppfattade man öster som det viktigaste väderstrecket, då Jerusalem låg i Österlandet. Att orientera var då att finna ut var öster ligger och därigenom bestämma de andra väderstrecken eller rikta till exempel en karta eller kikare enligt väderstrecken. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om orientering och uppleva friheten i att visats ute i naturen. Detta trots att banorna är fyllda av kontroller.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Arbetets innehåll

-Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, allemansrätt, skala, passa kartan

-Praktiska orienteringsövningar som ex. kartpromenader med fokus på kartpassning, skolgårdsorientering

- Skriftligt prov gällande allemansrätten 

-Orienteringsbanor i närmiljön. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Arbetssätt och redovisningsform

Under detta arbetsområde så kommer ni att arbeta med att orientering och allemansrätten. Arbetsområdet inleds med teoretiska genomgångar där eleverna ges baskunskaper samt får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring arbetsområdet.

Efter teori genomgången så genomför vi en kartpromenad där ni får träna på att passa kartan samt att lära er de olika symbolerna på kartan. Efter kartpromenaden så får ni prova på att orientera i skolans närmiljö och försöka hitta utplacerade kontroller. Denna orientering genomförs i par

Vi går även igenom allemansrätten, kring vilken ni sedan får ett mindre prov på. 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • förmåga att orientera i närliggande natur- och utemiljön
 • kunskap gällande allemansrätten

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  C 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  C 6
  Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  A 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser

Idh
Orientering åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
Genomförs enskilt i skolans närområde.
Du orienterar i känd miljö med viss säkerhet. Exempelvis så hittar du några av kontrollerna.
Du orienterar i känd miljö med relativt god säkerhet. Exempelvis så hittar du de flesta kontroller.
Du orienterar i känd miljö med mycket god säkerhet. Exempelvis så hittar du samtliga kontroller med god precision och säkerhet.
Allemansrätten
Du har viss kunskap gällande allemansrätten.
Du har god kunskap gällande allemansrätten.
Du har mycket goda kunskaper gällande allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: