Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Divergent" av Veronica Roth

Skapad 2016-08-31 09:59 i Apalbyskolan Västerås Stad
Eleverna ska under ett antal veckor arbeta med boken "Divergent". Efter genomgång av genren dystopier, läsning och diskussion genomförs en skriftlig inlämningsuppgift kopplat till ämnet.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Eleverna ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Innehåll

Uppgift/uppdrag:

Under veckorna 34 - 39 ska vi arbeta med bokprojektet "Divergent". Vi kommer att ha genomgång i området dystopier, läsa boken "Divergent" av Veronica Roth och genomföra en skriftlig uppgift kopplad till boken. Vi kommer även att ha diskussioner kring boken samt se filmen efter vi läst boken. Inlämning av uppgiften sker 29 september vid lektionens slut.

Varför dystopier?

 • Populär genre bland ungdomar (moderna dystopier)

 • Tar upp moraliska, etiska och politiska frågor som kan kopplas även till dagens samhälle.

 • Belyser samhällsproblem och uppmanar läsaren till att tänka till kring detta

 • Bryter ned kulturella barriärer

 • Bra grund för diskussion

Bedömning:

* Diskussion

* Skriftlig inlämningsuppgift

Genomför en av följande uppgifter:

 1. Vad är en hjälte? (Besvara frågorna i flytande text)
  -Vad är en hjälte för dig?

  -Vilka egenskaper skiljer en hjälte från en människa?

  -Anser du att Tris och Four är hjältar? Beskriv och ge exempel.

  -Ge exempel på andra hjältar och motivera varför de är hjältar.

       2. Dystopisk skrivuppgift (krönika):
           Året är 2099. Du lever i framtiden och skriver en krönika för en tidning. När man läser din text ska man förstå vem du är, vad du jobbar med och var du bor. Din text ska innehålla detaljer som ger ledtrådar till vad för slags samhälle du lever i. Finns det exempelvis tekniska lösningar som vi inte har nu? Har människan löst miljöproblemen eller cancergåtan? Eller står vi inför något ännu större hot i framtiden? Tänk på att utopier beskriver en bättre framtid, medan dystopier fokuserar på en mer mörk och hotfull framtid. Reflektera över något du skulle vilja ha svar på eller kring eventuella orättvisor i ditt samhälle.

      3. Gör en omfattande analys av samhället och dess invånare i Divergent. Reflektera över de olika falangernas olikheter (finns det likheter?), samt analysera minst två av karaktärerna mer djupgående. Glöm inte person- och miljöbeskrivningar (hänvisa gärna till boken). För ett högre betyg, genomför även en jämförelse med dagens samhälle.

 

Checklista:

* Delta under genomgången av dystopier.
* Läsa boken "Divergent" av Veronica Roth.
* Genomför skriftlig uppgift (välj mellan tre uppgifter).
* Delta aktivt i diskussionen.

Syfteskoppling:

Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
svenska, läsa

E
C
A
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: