Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva i genrer - SkrivMix

Skapad 2016-08-31 10:09 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska
Arbetet med att läsa och skriva i genrer tar sin utgångspunkt i läromedlet "SkrivMix". Eleverna läser och skriver olika typer av texter. Eleverna arbetar bl.a. med att skriva berättelser, brev, dagbok m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Läsa och skriva i genrer - SkrivMix

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa elevnära texter
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt och kan, med stöd av läraren, kommentera och återberätta delar av innehållet.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt och kan, på egen hand, kommentera och återberätta delar av innehållet
Skriva för hand
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och börjar att använda meningar som är fullständiga.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och skriver texterna med fullständiga meningar.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och skriver texterna med fullständiga meningar samt kan stava de flesta orden på rätt sätt.
Struktur och ämnesspecifika ord
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
 • Sv   3
Elevens berättande texter är uppbyggda med inledning, handling och avslut och eleven kan delvis anpassa sitt skriftspråk beroende på textens syfte och mottagare.
Elevens berättande texter är uppbyggda med inledning, handling och avslut och eleven kan anpassa sitt skriftspråk beroende på textens syfte och mottagare.
Elevens berättande texter är på ett tydligt sätt uppbyggda med inledning, handling och avslut och eleven kan på ett självständigt och tydligt sätt anpassa sitt skriftspråk beroende på textens syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: