Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Irstaskolan Sv9 - Argumentation

Skapad 2016-08-31 10:13 i Irstaskolan Västerås Stad
Ett arbetsområde om argumentation.
Grundskola 9 Svenska

Argumentera är något som du sysslar med dagligen, även om du kanske inte alltid tänker på det. Du vill övertyga de där hemma att få hela barnbidraget eller övertyga en lärare att du visst jobbar bättre med musik i öronen. För att få din vilja igenom räcker det då inte att säga ”För att jag vill det!” utan du måste komma med argument (förklaringar och bevis) för din sak. När man argumenterar för något möter man ofta motargument, och då gäller det att ha svar på tal... Det ska vi träna på nu! Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argue.png

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Övning 1.

I grupper ska ni hitta argument kring varsin fråga och dessutom motargument till de övriga. Dvs att grupp 1 tänker på argument (så många som möjligt) till fråga 1, men hittar på motargument till fråga 2-5 (inte lika många) osv. Sammanfatta argumenten från gruppen och delge resten av klassen. Övriga grupper kan då komma med motargument. Övningen redovisas muntligt.

Frågorna:

1. Lisa ska ha prov i franska på torsdag, men samma dag ska hon åka iväg till en intervju som kan ge henne ett sommarjobb. Hon vill göra provet nästa vecka. Vad säger hon till sin fransklärare?

2. Lisas klass vill åka till London på skolresa. De har arbetat och sparat ihop pengar, men de har svårt att få med sig någon lärare. Hjälp dem att övertala en lärare att följa med.

3. Lisa tycker att hon borde få hela barnbidraget varje månad. Hur ska hon övertala sina snåla föräldrar?

4. Lisa vill åka på en musikfestival i två dagar i sommar tillsammans med kompisar. De vill tälta. Hur argumenterar de för detta när de pratar med sina föräldrar?


Övning 2.


Jobba i par med värdeorden i studieboken Svenska Direkt 8 s. 6-7 och läs debattartikeln i grundboken s.12-14. Skicka in gruppens svar.


Övning 3.

Läs om retorik i grundboken Svenska Direkt 8 s. 15-17.
Läs debattartikeln i studieboken Svenska Direkt 8 s.10 . Analysera sedan artikeln genom att besvara frågorna på s. 11. Analysen ska redovisas skriftligt och skickas in. Spara dokumentet som Sv9bNamnEfternamnAnalysDebattartikel.


Övning 4.

Skriv en egen argumenterande text.
Jobba i studieboken Svenska Direkt 8 s. 16-19. För förslag på ämnen se grundboken s. 23.

Bearbeta din text enligt skrivprocessen. När du är nöjd med din text ska du skicka in den. Döp dokumentet till Sv9bNamnEfternamnArgumenterandetext


Recept på bra argumenterande tal/text

Tänk efter vem du vill påverka med dina åsikter.

Ha en inledning som gör att man blir extra intresserad och förstår att detta är viktigt. Här kan du gärna tala om hur du själv har blivit berörd av problemet.

Tala om klart och tydligt vad du vill ändra på. Skriv det i en eller två korta meningar, så att det är lätt att läsa och förstå.

Ge dina argument, dvs tala om varför det är viktigt att det blir en ändring. Här kan du lägga in fakta.

Lev dig in i vad en som tycker tvärtom skulle säga och svara på det. Det är det som kallas motargument.

Upprepa till sist igen vad du vill ändra på.

Övning 5.

Det är dags för debatt!

Alla behöver träna på att framföra sin åsikter på olika sätt. Nu ska vi debattera i lag.

En debatt är en diskussion enligt bestämda regler. Debatten går ut på att ändra dina lyssnares åsikter och få dem att hålla med dig. Det gäller att övertyga de andra. Det gör man genom att informera om fakta samtidigt som man ger uttryck för sina värderingar och försöker påverka andra. Man debatterar för en åsikt eller emot den.

I en debatt är det viktigt att respektera varandras åsikter och inte angripa någon personligen. När man debatterar säger man inte allt på en gång, utan man delar upp sina åsikter i portioner.

Steg 1. Fundera ut bra ämnen att debattera där det är lätt att hitta argument för eller emot. Vi har tillsamman valt ämnena: feminism, veganism, könsidentitet och värnplikt.

Steg 2. Klassen delas in i fyra grupper/lag. Två lag debatterar, övriga två bedömer.

Steg 3. Ta reda på argument för och emot i de ämnen som ska debatteras. Alla måste vara beredda på att debattera alla ämnen, både för och emot!

Alla ska vara klara för debatt torsdag 6/10.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
F
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: