Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter årskurs år 6

Skapad 2016-08-31 10:32 i Alsike skola Knivsta
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med återberättande texter. Syfte: Att återberätta något som har hänt Struktur: Rubrik, inledning som ger bakgrund (vem, var, när), händelser i kronologisk ordning, avslutning som sammanfattar eller kommenterar. Språkliga drag: Preteritum, beskrivande verb, första eller tredje person, sambandsord för tid Olika texter: Dagbokstexter, redovisningar, rapporter, artiklar, biografer

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna skriva inledningar och organisera innehållet i en text
 • kunna använda rätt tempus, variera verben och bygga ut meningar.
 • kunna bedöma din egen och andras texter samt göra korrigerar efter "feedforward".
 • Kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
 • Skriva och organisera en återberättande text.
 • Skrivuppgiften om Caféet ska vara inlämnad  senast fredagen den 9/9.

 

Här följer en mer detaljerad text om vad inlämningsuppgiften ska innehålla:

Återberättande text

 Glöm INTE att följande ska vara med i en återberättande text:

 

 • Du ska berätta händelser i tidsföljd, tänk på att ha med sambandsord för tid. Exempelvis: Därefter, lite senare, i juni, förra månaden, så småningom.
 • Du måste börja med en inledning, där du ger en bakgrund till varför du skriver denna text. Exempelvis: Förra året dog vår gammelmoster Ada.
 • Du skriver om någonting som har hänt, alltså ska du använda verbformen PRETERITUM.
 • Du ska även använda dig av olika och varierande verb. Exempelvis: Istället för att skriva verbet GÅ kan du använda olika verb som säger samma sak. Det kan exempelvis vara PROMENERA. Ett verb som mer exakt beskriver HUR du gör någonting.
 • Efter att du har skrivit din text ska du lämna över texten till en klasskamrat. Klasskamraten ger dig ”Feedforward”, det vill säga ger dig tips om HUR du kan förbättra din text.
 • Du gör de förbättringar som behövs, skriver rent och lämnar in.
 • Inlämning sker fredagen den 9/9

 Skrivuppgift

 • Du ska nu skriva en återberättande text om ett Café som du ska öppna. Börja med att berätta om bakgrunden till varför du öppnade detta café.
 • Hur fick du möjligheten att öppna detta café? Vann du på lotto, använde du sparade pengar eller ärvde du pengar efter någon släktning?
 • Berätta om vad du gjorde innan caféet kunde öppnas, vilka förberedelser (arbetsuppgifter) var du tvungen att göra? Fick du hjälp av någon?
 • Vad ska caféet heta? Varför har du valt just detta namn, motivera.
 •  

 

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi kommer att träna mycket med hjälp av tankekarta och mindmap.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

 

 • Jag kommer också att bedöma din text. Då använder jag matrisen (rutorna) här nedanför. Du kan titta på matrisen under arbetets gång för att se vad som ska bedömas. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande texter årskurs år 6

Rubrik 1

E
C
A
Återberättande text
Eleven kan återberätta något som har hänt. Eleven har en rubrik, en inledning och händelser som går att följa då eleven till stor del har en rödtråd i texten. Eleven använder något sambandsord för tid och texten är till stor del skriven i preteritum.
Eleven kan tydligt återberätta något som har hänt. Eleven har en tydlig rubrik samt en inledning som svarar på frågorna: Var? Vem? När? Vad? Varför? Eleven skriver händelserna i kronologisk ordning. Eleven har med ett avslut. Eleven skriver texten i preteritum, använder sambandsord för tid.
Eleven kan tydligt återberätta något som har hänt. Eleven har en tydlig rubrik samt en inledning som svarar på frågorna: Var? Vem? När? Vad? Varför? Eleven skriver händelserna i kronologisk ordning och använder varierade sambandsord för tid, som knyter samman händelserna. Eleven har med ett avslut som sammanfattar eller kommenterar texten. Eleven skriver texten i preteritum.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: