Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för förskoleområde 4

Skapad 2016-08-31 10:53 i Pysslingen Förskolor Brinken Pysslingen
Detta är en pedagogisk planeringsmall utifrån LärandeIndex sex bedömningsområden. Används avdelningsvis under ett läsår utifrån barnens IUP:n.
Förskola
Fokusområde???

Innehåll

Värdegrund

Området värdegrund handlar om samspel, respekt, solidaritet, demokrati, samhörighet, ansvar, konflikthantering. Det är också att lyfta fram och problematisera etiska dilemmans och livsfrågor samt att uppmärksamma att människor har olika attityder och värderingar vilka styr deras synpunkter och handlingar

Mål

(SMERT-testat dvs. Specifikt, Mätbart, Engagerande, Realistiskt, Tidsatt)

Aktiviteter

(tänk på den fysiska, sociala, omvärlds, it och didaktiska lärmiljön)

Utvärdering

 

Skapande

Området skapande handlar om att varje barn utvecklar sin skapande förmåga samt hittar sitt eget uttryck inom olika uttrycksformer, tex. lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Varje barn ska även ges möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Mål

(SMERT-testat dvs. Specifikt, Mätbart, Engagerande, Realistiskt, Tidsatt)

Aktiviteter

(tänk på den fysiska, sociala, omvärlds, it och didaktiska lärmiljön)

Utvärdering

 

Språk, IT, kommunikation

Området språk, IT, kommunikation handlar om att varje barn ges möjlighet att bearbeta sin förmåga gällande alla former av språk och kommunikation. Detta ska ske i samspel med andra barn och vuxna, med hjälp av olika uttrycksformer samt med ett rikt och varierat utbud av material och metoder, så att barnet får utforska på sitt eget sätt.

Mål

(SMERT-testat dvs. Specifikt, Mätbart, Engagerande, Realistiskt, Tidsatt)

Aktiviteter

(tänk på den fysiska, sociala, omvärlds, it och didaktiska lärmiljön)

Utvärdering

 

Naturvetenskap & teknik

Området naturvetenskap & teknik handlar om förståelsen för naturvetenskap, samband i naturen samt kunskap om kretslopp, växter, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Detta ska ske med hjälp av olika uttrycksformer och genom upptäckter, utforskande och bearbetning. Barnens ska också ges möjlighet att bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker och material samt urskilja teknik i vardagen och att utforska hur teknik fungerar.

Mål

(SMERT-testat dvs. Specifikt, Mätbart, Engagerande, Realistiskt, Tidsatt)

Aktiviteter

(tänk på den fysiska, sociala, omvärlds, it och didaktiska lärmiljön)

Utvärdering

 

Lek

Området lek handlar om barnens förmåga att kunna uttrycka sig, förmedla sina tankar och upplevelser i och genom lek. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust till lärande. Läroplanen (Lpfö98/10) betonar vikten av att allt lärande ska ske på ett lekfullt och lustfyllt sätt på förskolan.

Mål

(SMERT-testat dvs. Specifikt, Mätbart, Engagerande, Realistiskt, Tidsatt)

Aktiviteter

(tänk på den fysiska, sociala, omvärlds, it och didaktiska lärmiljön)

Utvärdering

 

Matematik

Området matematik handlar om förståelse och kunskap om symboler, ord och matematiska begrepp. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang samt att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problemställningar och att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Mål

(SMERT-testat dvs. Specifikt, Mätbart, Engagerande, Realistiskt, Tidsatt)

Aktiviteter

(tänk på den fysiska, sociala, omvärlds, it och didaktiska lärmiljön)

Utvärdering

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: