Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2016-08-31 11:01 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska
Eleverna arbetar med att läsa självvald skönlitteratur och ges vid varje tillfälle möjlighet att reflektera skriftligt över innehållet i texterna. I arbetet med att skapa läsförståelse ingår också att fundera över frågeställningar om hur litteraturen påverkar eleverna samt att ställa frågor till innehållet i texterna. I undervisningen ingår dessutom högläsning och samtal om olika läsförståelsestrategier samt hur dessa praktiskt kan användas för att göra texterna mer meningsfulla.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och förstå texter
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Eleven kan läsa elevnära texter med flyt och kan, med stöd av läraren, kommentera och återberätta delar av innehållet.
Eleven kan läsa elevnära texter med flyt och kan, på egen hand, kommentera och återberätta delar av innehållet.
Resonera kring texternas budskap
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
Eleven kan, med stöd av läraren, föra enkla resonemang om texters innehåll och relatera innehållet till egna upplevelser och erfarenheter.
Eleven kan, med visst stöd av läraren, föra enkla resonemang om texters innehåll och relatera innehållet till egna upplevelser och erfarenheter.
Eleven kan, på egen hand, föra enkla resonemang om texters innehåll och relatera innehållet till egna upplevelser och erfarenheter.
Elevnära frågor
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
 • Sv   3
Eleven kan, med stöd av läraren, samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa enkla frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan, med visst stöd av läraren, samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan, på egen hand, samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa fördjupande frågor*, ge kommentarer och framföra egna åsikter. *fördjupande frågor som visar att eleven kan läsa mellan raderna och göra inferenser i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: