Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2016 HT Matematikgrunder

Skapad 2016-08-31 11:06 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi kommer repetera de grunder i matematik som behövs för vidare studier.
Grundskola 7 Matematik

I detta arbetsområde kommer vi ta upp multiplikation, division, subtraktion och addition med stora tal. Detta ligger till grund för framtida problem vi kommer stöta på.

 

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

Syftet med området:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, du ska träna och visa din förmågor

procedurförmåga

 • Du skall träna att kunna välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring.

kommunikativa förmåga

 • Du skall utvecklar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. 

 

Innehåll

 Det centrala innehållet som vi kommer behandla:

 • Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. 
 • Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Centrala begrepp

Heltal

Tiondel

Hundradel

Tusendel

Kvot

Term

Differens

Summa

Produkt

Nämnare

Primtal

 

 

Arbetssätt

Vi kommer jobba enskilt med mängdträning. Grupp med problemlösning. För att nå så långt som möjligt kommer vi även använda digitala hjälpmedel.

Planering

V. 33 - v. 38 Genomgång och träning.

v. 38 Tisdag prov.

Detta kommer att bedömas...

Det som kommer bedömas är din förmåga att förstå:

 • Tallinjen
 • Bråk och multiplikation med 10, 100 och 1000.
 • Addition och subtraktion med decimaltal.
 • Prioriteringsregler
 • Avrundning och överslagsräkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: