Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 7

Skapad 2016-08-31 12:03 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska

Allmän plan för arbetet i engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I ämnet engelska ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i din förmåga:
- att förstå och tolka innehållet i engelska texter.
- att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
- att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Bedömningen baseras på:
- att du visar att du förstår talad engelska och olika slags texter genom att berätta om dem i tal eller skrift.
- de texter du skriver på engelska.
- din muntliga aktivitet i kommunikativa övningar.
- förberedda och oförberedda förhör och prov.
Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisning och arbetsformer

Vi läser och lyssnar på olika slags texter
Vi skriver och bearbetar olika slags texter
Vi utökar vårt ordförråd
Vi tränar kommunikation i olika grupperingar.
Vi lär oss grammatiska strukturer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: