Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lysande idéer! - användbart återbruk

Skapad 2016-08-31 12:19 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Återbruk med fokus på belysning.
Grundskola 9 Slöjd

Återdesigna något gammalt till något nytt av ett eller flera redan använda föremål du har med hemifrån, eller hitta något gammalt hos en granne eller en släkting. Gör en golvlampa av ett gammalt bildäck, en lampa till nattygsbordet av delarna av en gammal cykel eller varför inte en taklampa av gamla rivjärn. Enbart fantasin sätter gränser!

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Individuellt arbete
Upgiften är att skapa en typ av belysning med hjälp av ett eller flera redan brukade/använda material. Projektet pågår vecka 35-42 och vecka 43 är det redovisning av projekten. Se till att använda din tid väl så att du är färdig för redovisning när det är dags.

Innan du börjar arbeta skall du söka inspiration och material på egen hand. När du vet vad du skall arbeta med för projekt så gör du din planering i Pic Collage/Pages. I planeringen skall du ha med var du fick din inspiration från (gärna en bild), vilka material du behöver, vilka tekniker och redskap du skall använda dig av samt hur du har tänkt att gå tillväga (från början till slut). Publicera i Showbie innan du börjar arbeta.

I arbetsområdet skall du öva och visa att du kan:

- utveckla en idé på ett nytt föremål utifrån ett brukat/använt material
- formge och framställa ett föremål
- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet. 
- välja och motivera tillvägagångssätt utifrån ett miljöperspektiv
- använda redskap och maskiner på ett ändamålsenligt och säkert sätt
- tolka föremålens estetiska och kulturella uttryck och föra resonemang kring färg och form
- dokumentera och redovisa din arbetsprocess i ord och bild med hjälp av en Keynote. Där ska du ha med minst 5-6 bilder: En bild på ditt material innan du påbörjar arbetet, minst 3 bilder på processen och 1 bild på ditt färdiga, nya föremål. Här redovisar du också dina olika val och motiveringar (se ovan) i arbetsprocessen.
- värdera din arbetsprocess och ditt resultatet - redovisa detta muntligt för gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd för åk 7-9

Förmågor

På väg mot E
E
C
A
Idéutveckling
 • Sl  7-9
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. T ex genom egen skiss.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. T ex genom skisser.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. T ex genom två och tre dimensionella skisser.
Arbetssätt, hantverksmoment
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handhavande av redskap, verktyg och maskiner.
 • Sl  4-6
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Problemlösningsförmåga
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Formspråk
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Eleven hämtar sitt formspråk från någon förebild.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dokumentation, slöjdbegrepp, värdering
 • Sl
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Eleven hämtar sitt formspråk från mode och trender.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: