Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt sommarprat ht- 16 8E

Skapad 2016-08-31 12:29 i Lerum
Att berätta
Grundskola 7 – 9 Svenska
I den här uppgiften ska du hålla ett sommarprat där du ska få berätta om dig själv och välja musik som betyder något för dig.

Innehåll

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

I den här uppgiften gör du det mesta muntligt men behöver ett skrivet manus. Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik. 

 

Undervisning

Ett sommarprat påminner mycket om texttypen krönika som vi kommer att arbeta med längre fram. Det här är ett sätt att bekanta sig med den typen av text (fast du lyssnar). I en krönika pratar man ofta väldigt personligt men det handlar om ett ämne som berör många. Att göra den här växlingen mellan det personliga och det allmänna, är bra att vara van vid när du ska argumentera och diskutera olika ämnen både i skrift och i tal.

 

Du kommer få lyssna på sommarprat tillsammans med dina klasskamrater och reflektera kring innehåll, uppbyggnad och språk. Du behöver också lyssna på minst ett valfritt sommarprat hemma för att få ännu mer inspiration. Välj gärna ett par olika sommarvärdar som du tycker verkar intressanta. Årets sommarvärdar hittar du här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=6448529

Då kan du lyssna på programmen i dess helhet med både berättelse och musik. Det finns också podversioner av sommarprat från tidigare år. I dessa är musiken förkortad. Det är viktigt att lyssna till vilken musik de väljer eftersom du ska fundera över varför de valt just den musiken och på vilket sätt den passar ihop med person/berättelse. När du lyssnar till berättelsen var noga med att lyssna till hur de berättar - taltempo, pauser och upplägg.

 

När du har lyssnat klart ska du gå vidare med att tänka igenom vad du ska berätta om och därefter göra ett skriftligt manus som du använder vid inspelningen. Du ska få respons på ditt manus och utifrån den göra bearbetningar. Du ska också tänka igenom vilken musik du ska ha och var i ditt prat den ska läggas in.

 

Ditt sommarprat ska spelas in i Garageband och när allt är klart lägger du upp din inspelning i classroom.

 

Efter inspelningen kommer du få lyssna på en kamrats sommarprat och skriva ett skriftligt omdöme om det. 

 

Uppgift: Mitt sommarprat:

Nu ska du få möjlighet att vara personlig utifrån nedanstående frågor. Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår ifrån det som berör dig och ditt liv. Musiken du väljer till ditt program ska anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om.

 

 • Vem är jag?
 • Vad har gjort mig till den jag är?
 • Vad har påverkat mig?
 • Vad är viktigt för mig?
 • Vad tänker jag om min framtid?

 

Sommarpratet ska vara 3-5 minuter långt. Därutöver ska du ha med två musikstycken. 

App: Garageband

Deadline: Fredagen den 11/10

 

Bedömning:

Du kommer bedömas fortlöpande under arbetes gång genom:

hur du deltar i samtal om de sommarprat vi lyssnar till,

att reflektera och sammanfatta ett valfritt sommarprat, 

formativt i skrivprocessen av manus

respons och bearbetning av manus, samt omdöme av en kamrats sommarprat

din slutproduktion

 

Jag kommer göra min sammanvägda bedömning i nedanstående matris. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sommarprat: bedömning

>>>
E
C
A
Svenska: Språkbruk
Ditt tal har en i huvudsak fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Ditt tal har en relativt väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Ditt tal har en väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer. De berättade texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Svenska: Förstärka textens budskap med musik
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Svenska: Muntliga framställning
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska: Omdöme
Du kan ge ett enkelt omdöme om textens/ talets innehåll och uppbyggnad
Du kan ge ett utvecklat omdöme om textens/talets innehåll och uppbyggnad
Du kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om textens/talets innehåll och uppbyggnad
Svenska: Bearbetning
och utifrån respons bearbeta din text med ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett huvudsak fungerande sätt.
och utifrån respons bearbeta din text med ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
och utifrån respons bearbeta din text med ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: