Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2016-08-31 12:30 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik

"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." (Lgr11, s.54)

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Taluppfattning 1-10
 • Addition och subtraktion inom talområdet 1-10, "hemlisar"
 • Automatisera addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • Ramsräkning och sifferskrivning
 • Hoppräkning, 2, 5, 10.
 • Likhetstecknets betydelse =
 • Större än > mindre än <
 • Färre - Flest
 • Jämna och udda tal
 • Dubbelt och hälften
 • Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).
 • Geometri
 • Längd
 • Tid (hel- och halvtimme)
 • Mönster
 • Symmetri
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Programmering

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Arbeta enskilt, i par och i grupp, både ute och inne.
 • Genomgångar tillsammans.
 • Praktiska övningar såsom lekar, mattespel, matteprat och arbete med laborativt material.
 • Arbete i lärobok och med digital teknik, såsom ipads.
 • Arbete med problemlösning och räknehändelser.
 • Matteprat, samtala om lösningar, metoder och begrepp.
 • Utomhusmatematik  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 1 bedömningsmatris

Matematikmål åk 1
På väg att uppnå
Har uppnått
Jag kan ramsräkna 0-100
Jag kan räkna fram från 26
Jag kan räkna baklänges från 15
Jag kan skriva siffrorna 0-9
Jag kan hoppräkna 10
Jag vet vilket tal som kommer efter exempelvis 39 eller 72
Jag vet vilket tal som kommer före exempelvis 29 eller 34
Jag kan göra uppskattningar av antal
Jag kan läsa av en tärning
Jag kan dela upp ett tal
Jag kan addition inom talområdet 0-10
Jag kan subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan ordningstalen 1-10 (första, andra, tredje osv)
Jag kan förstå tecknet =
Jag kan förstå tecknen + -
Jag kan förstå tecknen < >
Jag förstår begrepp som beskriver läge - framför, bakom, bredvid osv
Jag förstår begrepp som beskriver storlek - stor, större, störst, liten, mindre, minst, osv
Jag förstår begrepp som beskriver mängd - hälften, dubbelt, färre, fler, udda, jämnt osv
Jag kan formerna - cirkel, rektangel, kvadrat, triangel
Jag kan fortsätta på enklare mönster
Jag känner igen mynt: 1 kr, 2 kr, 5 kr, 10 kr
Jag kan göra enkla räknehändelser till addition och subtraktion 0-10
Jag kan alla veckans dagar och årstiderna
Jag kan mäta i cm och m
Jag kan läsa av hel och halv på den analoga klockan
Jag kan sortera ett tal i ental och tiotal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-20
Jag kan placera ut ett tal på tallinjen 0-20 då varje streck är ett steg.
Jag kan fortsätta en talföljd med tal upp till 20. Om talen ökar med 2 eller minskar med 1.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: